سی و دو سال پیش چنین روزی، مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ کانادا رخ داد. هواپیمای air india که از تورنتو به مقصد دهلی می‌رفت، منفجر شد

این بمب‌گذاری اولین بمب‌گذاری در ۷۴۷ بود. بزرگترین حمله تروریستی هوایی تا قبل از ۱۱ سپتامبر. ۳۲۹ نفر کشته شدند از جمله ۲۶۸ کانادایی . حمله تروریستی توسط سیک‌های تندرو انجام شد که بعد از اون هم چندین حمله تروریستی دیگه انجام دادند. خواسته این گروه نظامی، تشکیل کشور مستقل بود

سال‌ها طول کشید تا اثر منفی این حمله تروریستی در جامعه کانادا کم بشه. جماعه سیک‌های کانادا، همواره این حمله رو محکوم کردند

A victim of the Air India bombing which killed 329 people on June 23, 1985, is removed from Cork Airport on a stretcher. Photo courtesy of Irish Times

از مجموع افرادی که دستگیر شدند، ایندرجیت سینگ ریات، کانادایی، سال ۲۰۰۳ محکوم شد به کشتار از طریق ساخت بمب و به ۱۵ سال زندان محکوم شد

ایندرجیت بعد از گذروندن دو سوم محکومیتش و با عفو مشروط دادگاه کانادا، آزاد شد

عضویت در خبرنامه