یکشنبه صبح June25 ، حدود ساعت 1 صبح، پلیس کالگری واورژانس EMS به صحنه ی تیراندازی در نزدیکی خیابان  ام10 جنوب غربی downtown، در نزدیکی باشگاه موسیقی پاسخ دادند.

 پلیس کلگری یک مظنون در ارتباط با این تیراندازی را بازداشت کرده است ٬ اما هنوز هم برای دستگیری باقی مجرمین در حال تحقیقات هستند.

مامور عملیاتی پرونده اقای دیوید فاكاس می گوید كه مشخص نیست كه چه تعداد تیر شلیک شده است، پلیس با شاهدان زیادی در صحنه جرم مصاحبه كرد. است

او گفت: “در تا این لحظه هیچ تلفات و قربانی نداشته و هیچکس هیچ گونه صدمه ای ندید است.”

عضویت در خبرنامه