افکار و تجربیات ما زندگیمان را شکل داده و در این دنیای پر از رقابت، دور ماندن از افکار منفی بسیار کار سختی است.  در حالی که سلامتی جسم بسیار مهم است، سلامتی روحی هم امری ضروریست، اما متاسفانه ما هیچ کاری در جهت بهبود این وضع انجام نمی دهیم. مشکل اصلی این است که بیشتر افراد حتی درباره افکار منفی آگاهی ندارند.

برای بسیاری از ما این افکار بخشی از زندگی شده و به نظرمان عادی هستند. در این مطلب به ده فکر منفی و سمی اشاره می کنیم که باید کم کم آنها را از ذهن خود بیرون کرده تا هم زندگی بهتری داشته باشید و هم احساسی خوب درباره خودتان.

 

  • خودتان را در همه مسائل قربانی ندانید.

  • واقعیت را قبول کنید! شما نمی توانید دیگران را تغییر دهید.

  • اجازه ندهید دیگران شما را ناامید کنید.

  • به نیمه پر لیوان هم فکر کنید.

  • همیشه از دیگران انتظار نداشته باشید که به دلخواه شما رفتار کنند.

  • فکر کردن به فردی مهم در زندگی که شما را کامل می کند.

  • همیشه به دیگران نیاز ندارید که شما را تایید کنند.

  • درباره افکار دیگران نگران نباشید.

  • همه چیز فقط درست و فقط غلط نیست.

  • بیش از اندازه به گذشته یا آینده فکر نکنید.

 

منبع : indiatimes

عضویت در خبرنامه