لیو بولین هنرمند چینی معروف به مرد نامرئی این بار از هنر خود در کمپین های تبلیغاتی استفاده کرده است. او با نقاشی های روی بدن، خود را به شکل محیط در می آورد به طوری که وجود او قابل تشخیص نیست. بولین این بار در تبلیغات ژاکت و شلوار ورزشی خود را در زمینه کوه های یخی واقع در ایسلند نامرئی کرده است. او با رنگ های آبی و خاکستری مشابه با طبیعت مورد نظر خود را نقاشی کرده و خود را به شکل محیط درآورده است.

عضویت در خبرنامه