نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

ساليان متمادى، كانادايي ها از حساب RRSP بعنوان ابزار اصلى براى دوران بازنشستگى شان استفاده مي كردند. با معرفى حساب TFSA در سال ٢٠٠٩، سوالى كه پيش مي آيد اين است كه كدام حساب بهتر است؟

RRSPTFSA
عمدتاً رسيدن به نيازهاى مالى زمان بازنشستگىرسيدن به هدف هاى مالى در طول زندگى و همچنين زمان بازنشستگىهدف اصلى
١٨ درصد درآمد ساليانهدر حال حاضر ٥٥٠٠ دلار ساليانهمحدوديت سرمايه  گذارى ساليانه
از يكسال به سال ديگر منتقل ميشود.از يكسال به سال ديگر منتقل ميشود.استفاده نكردن ازمبلغ قابل  پرداخت ساليانه
پرداخت ماليات به تعويق ميفتد تا زمانى كه برداشت انجام شودمالياتى براى رشد پول پرداخت نميشودماليات بر رشدسرمايه
سرمايه گذارى باعث پايين آوردن ميزان ماليات ميشود.بعد از پرداخت ماليات، ميتوان در اين حساب پسانداز نمود و پس انداز، ميزان ماليات را كاهش نمي دهد.كاهش ميزان ماليات
برداشت پول از حساب، ميزان مجاز سرمايه گذارى براى سال بعد را افزايش نميدهد. تمام پولى كه از اين حساب برداشت ميشود مشمول ماليات ميشود (بعنوان درآمد آن سال) و ميزان درآمد ممكن است بر برنامه ى موجود دولت در حمايت از بازنشستگان اثر بگذارد.برداشت پول از حساب، مبلغ مجاز پس انداز براى سال بعد را افزايش ميدهد. برداشت هابعنوان درآمد ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘه نميشوند و ماليات به آنها تعلق نميگيرد.
همچنين برداشت پول هيچ اثرى بر برنامه هاى موجود دولت در حمايت از
بازنشستگان ندارد.
برداشت پول ازحساب
بايد بطور كامل برداشت شود و به حساب REIF يامستمرى
(annuity) منتقل شود. اين انتقال بايد تا ٣١دسامبر ساليكه فرد به سن ٧١ سالگى ميرسد انجام شود.
در برخى شركت هاى سرمايه گذارى
تا سن ١٠٥سالگى نيز ميتوان اين حساب را فعال نگه داشت.
زمان سررسيد

 

هر دوى اين حساب ها مزاياى فوق العاده خوبى را با توجه به شرايط سنى، مالى و هدف هاى تعيين شده، دارا می باشند.

حساب RRSP برگشت ماليات و به تعويق انداختن ماليات را درهمان مقطع زمانى ارايه مي دهد. در حالی كه حساب TFSA انعطاف پذيرى و رشد معاف از ماليات را ارايه مي دهد.

براساس درآمد حال حاضر فرد و نيز درآمد مورد انتظار در زمان بازنشستگى، با يك برنامه ريزى مالى متعادل از هر دوى اين حساب ها ميتواند استفاده كند.

براى اطلاعات بيشتر ميتوان به مشاوران مالى مراجعه و همچنين به سايت CRA سر زد.

عضویت در خبرنامه