نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

این حساب برای کمک به والدین دارای فرزندان ناتوان و همچنین خود افراد ناتوان طراحی شده است که با استفاده از این حساب بتوان امنیت مالی طولانی مدت برای فرد و خانواده که مشمول Disability Tax Credit (DTC) هستند، ایجادکرد.

واریز پول در این حساب شامل معافیت مالیاتی نمی‌شود و پول در این حساب پس از پرداخت مالیات قابل واریز میباشد. همچنین تا زمانی که فرد ناتوان به سن ۵۹ سالگی نرسیده است می‌توان به پس انداز در این حساب ادامه داد.

مبالغ پس اندازشده در این حساب در زمان برداشت پول به عنوان درآمد سال جاری تلقی نمیشود و مالیات به آن تعلق نمیگیرد ( قبلا مالیات آن پرداخت شده است. ) اما کمکهای دولتی که در غالب Canada Disability Saving Grant و Canada Disability Saving Bond هستند و همچنین رشد سرمایه داخل این حساب بعنوان درآمد سال جاری محسوب شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

چه کسانی می‌توانند حساب RDSP بازکنند؟

 • افرادی که مشمول Disability Tax Credit شوند
 • دارای SIN معتبرباشند
 • در زمان بازکردن حساب مقیم کانادا باشند
 • به سن ۶۰ سالگی نرسیده باشند.

نکته حائز اهمیت این است که ذینفع حساب، می‌تواند فقط یک حساب RDSP داشته باشد، ولی صاحب این حساب می‌تواند بیش از یک نفر باشد.

چه کسی می‌تواند واریز به حساب را انجام دهد؟ 

هرکسی می‌تواند که به این حساب با اجازه کتبی صاحب حساب پول واریز نماید.

سقف واریز پول در این حساب:

هیچگونه سقف واریز سالیانه در این حساب وجود ندارد، اما مبلغ کل واریزی در طول سال‌ها نباید از ۲۰۰ هزار دلار فراتر برود. ( برداشت‌های قبلی از این حساب موجب کاهش سقف این حساب می‌شود. ) در ضمن این واریزها تا زمانیکه ذینفع حساب به سن ۵۹ سالگی نرسیده است می‌تواند ادامه بیابد.

نکته: مبالغ انتقال یافته از یک حساب RDSP به یک حساب RDSP دیگر به شرط آنکه ذینفع متفاوت نباشد، اثری بر سقف واریز پول نمیگذارد.

نقل و‌ انتقال وجه:

با داشتن شرایط زیر می‌توان انتقال وجه را از یک حساب RDSP به حساب RDSP دیگر انجام داد:

 • انتقال باید مستقیما از حساب RDSP شخص ذینفع به RDSP جدید باشد.
 • این انتقال به شرطی که تمامی افرادیکه صاحب حساب هستند مجوز انتقال بدهند، انجام می‌شود.
 • تمام مبلغ موجود در حساب باید به حساب جدید منتقل شود.
 • حساب موجود بلافاصله پس از انجام انتقال باید مسدود شود.
 • وقتیکه فرد ذینفع به سن ۵۹ سالگی برسد قبل از سالی که انتقال انجام شود، صادرکننده حساب جدید با پرداخت Disability Assistance Payment ( DAP) موافقت کند.

چه کسی می‌تواند حساب RDSP افتتاح کند؟ 

 • اگر ذینفع به سن قانونی نرسیده باشد، فرد یا افراد زیر می‌توانند این حساب را بازکنند:
 • والدین قانونی ذینفع
 • قیم، معلم سرخانه و هرشخص دیگری که از نظر قانونی بتواند از طرف ذینفع تصمیم بگیرد.
 • نهادها و سازمانهای دولتی و موسسات مسئول که مجوز تصمیم گیری از طرف ذینفع حساب را دارند.
 • در صورتیکه ذینفع به سن قانونی رسیده باشد و شایستگی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد.

 

جهت کسب اطلاع بیشتر به صادرکنندگان RDSP و یا مشاوران مالی مراجعه نمایید.

عضویت در خبرنامه