نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك كلگرى

واكنش بازار نسبت به افزايش نرخ سود و انتهاى تابستان مانند انتظارات نبود. انتظار مى رفت بازار در انتهاى سپتامبر با افزايش معاملات همراه باشد. اما در عمل تعداد معاملات ٧٪ در كل كاهش يافت. تعداد خانه هاى براى فروش در بازار رو افزايش است، قيمت ها در حال حاضر پايدار هستند ولى پيش بينى مى شود با افزايش تعداد خانه ها براى فروش در ادامه سال قيمت ها تصحيح خواهند شد.

اين براى فروشنده ها به چه معناست؟

براى فروشنده هايى مجبور به فروش هستند، عقلانى است كه قيمت را بسيار رقابتى و جذاب براى خريداران انتخاب كنند. براى فروشندگانى كه عجله اى براى فروش ندارند، بهترين كار صبر كردن تا بهار است زمانى كه بازار معمولا داغ مى شود. تنها نقش فروشنده گان بى انگيزه كمك به سرد و بى رونق كردن بازار است. باز هم بررسى دقيقو محلى بازار نقش حياتى در تصميم گيرى دارد، چون در بعضى مناطق همچنان بازار داغ است.

اين براى خريداران به چه معنا است؟

پتانسيل يك معامله خوب در شرايط پيش رو قابل دسترس است. اما چالش اين است كه اگر سود بانكى به افزايش ادامه دهد، توان مالى كاهش مى يابد. افزايش سود بانكى مى تواند اثر كاهش احتمالى  قيمت خانه ها در زمستان را خنثى كند. خريد ملك يك سرمايه گذارى بلند مدت است و معقول ترى كار در شراط كنونى بازار، عمل بر اساس شرايط و امكانات مالى امروز است. با وجود خانه هاى بيشتر در بازار و امكان بيشتر براى انتخاب، زمان مناسبى براى خريد است.

البته بازهم بايد خاطر نشان كنم كه تحليل بازار در يك نگاه كلى بسيار آگاه كننده است ولى براى تصميم نهايى حتما با مشاور املاك در مورد منطقه مورد نظر و نوع خانه هاى كه مورد علاقه شما است صحبت كنيد. هيچ وقت بدون اطلاعات آمارى منطقه مورد نظر خود اقدام به خريد يا فروش نكنيد كه شايد به ضرر چند ده هزار دلارى براى شما بى انجامد.

نمودار زير تغييرات قيمتى در مناطق مختلف را براى انواع خانه در ماه سپتامبر نشان مى دهد.

عضویت در خبرنامه