نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

بازار در ماه اكتبر دقيقا روند ماه سپتامبر را ادامه داد، يعنى تعداد كل خانه ها براى فروش رو به افزايش، تعداد معاملات رو به كاهش و وجود فشار براى كاهش قيمت ها. مانند ماه قبل، تعداد معاملات به حدى نبود كه اضافه تعداد خانه ها براى فروش را جذب كند.

تعداد كل معاملات و كل خانه ها براى فروش در ماه اكتبر به ترتيب  ١٤٦٧ و ٦٤٦٣ واحد بود. ميانگين كل شاخص قيمت در كلگرى به ٤٣٨،٩٠٠ دلار رسيد كه ٠.٦ درصد كمتر از ماه گذشته است ولى بدون تغيير نسبت به سال قبل است.

اقتصادان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: ” در حالى كه اوضاع اقتصادى امسال بهبود يافته است، نمود اين بهبود در بازار مسكن زمان بر است. بازار كار هم بهبود داشته است ولى بيشتر رشد در ناحيه مشاغل كم درآمد بوده است. همچنان نرخ پايين مهاجرت، افزايش سود بانكي، و تغييرات قوانين وام مسكن، عواملى هستند كه سرعت بهبود را كاهش مى دهند.”

افزايش تعداد خانه ها براى فروش براى انواع خانه و در بيشتر مناطق شهر اتفاق افتاد ولى در محلات با خانه ها ى نوساز اين تعداد بيشتر بود.

خانه هاى مستقل:

در حالى كه معاملات نسبت به سال قبل ١٢ درصد كاهش داشت، تعداد خانه هاى جديد در بازار ١٢ درصد افزايش داشت. ولى همچنان بازار اين خانه ها متعادل است. شاخص قيمت ها براى اين نوع از خانه نسبت به سال قبل ٠.٦ درصد بيشتر ولى نسبت به ماه قبل ٠.٥ درصد افت كرد.

آپارتمان:

تعداد معاملات نسبت به سال قبل ٧ درصد و تعداد خانه هاى جديد در بازار هم ١ درصد كاهش داشت. بازار براى اين نوع خانه بشدت به نفع خريداران است. شاخص قيمت ها براى اين نوع از خانه نسبت به سال قبل ٣ درصد و نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افت كرده است. شاخص قيمت ها از ركورد سال ٢٠١٤ تا به امروز، حدود ١٣٪ افت داشته كه فرصت خوبى براى سرمايه گذاران ايجاد كرده است.

خانه هاى متصل (Town House):

تعداد معاملات نسبت به سال قبل ٨ درصد كاهش اما تعداد خانه هاى جديد در بازار ٢٣ درصد افزايش داشت. شاخص قيمت ها براى اين نوع از خانه نسبت به سال قبل ٠.٥ درصد افزايش و نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افت داشت.

بيشتر افزايش تعداد خانه هاى مستقل جديد براى فروش در بازه ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار دلار است. ٦٢ درصد از خانه ها در كلگرى ارزان تر از ٥٠٠ هزار دلار هستند. اين مقدار بسيار بيشتر از سال هاى قبل است و توانايى خريد خوبى به خريداران با وجود قوانين جديد وام مسكن خواهد داد.

عضویت در خبرنامه