نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

آمار زير در مناطق مختلف كلگرى نشان مى دهد كدام محلات بيشترين رشد قيمت و كدام محلات بيشترين افت قيمت را نسبت به ماه اكتبر ٢٠١٦ داشته اند. آمار مربوط به خانه هاى مستقل است.

1) City Centre

Most price increase:

 • Bankview +10%
 • Killarney +8%
 • Shaganappi +8%
 • South Calgary +8%

Most price decrease:

 • Cambrian Heights -3%
 • Highwood -3%
 • Hillhurst -2%

 

2) Northwest

Most price increase:

 • Silver Springs +10%
 • Varsity +8%
 • Rocky Ridge +4%
 • Citadel +3%

Most price decrease:

 • Tuscany -14%
 • University Heights -6%
 • Collingwood -4%

 

3) North

Most price increase:

 • Beddington Heights +3%
 • Sandstone Valley +2%

Most price decrease:

 • North Haven -5%
 • North Haven Upper -2%

 

4) Southeast

Most price increase:

 • Auburn Bay +3%
 • Cranston +3%

Most price decrease:

 • Riverbend -3%
 • McKenzie Towne 0%

 

5) South

Most price increase:

 • Bonavista Downs +7%
 • Lake Bonavista +3%
 • Maple Ridge +3%

Most price decrease:

 • Midnapore -3%
 • Oakridge -3%

6) West

 • Signal Hill +9%
 • Wildwood +8%
 • Springbank +8%
 • Glenbrook +8%
 • Discovery Ridge +8%

Least price decrease:

 • Valley Ridge 0%
 • Patterson +1%
 • North Glenmore park +1%
 • Coach Hill +4%
 • Cougar Ridge +4%
 • Crestmont +4%
 • West Springs 4%

 

به طور ميانگين منطقه West بيشترين رشد را در بين همه مناطق داشته است و هيچ محله اى در اين منطقه شاهد افت قيمت نبود. در نقطه مقابل منطقه Northwest شاهد افت بيشترى (منفى ١٪) نسبت به بقيه مناطق ديگر بود.

توجه: مناطق East و Northeast جزو آمار نيستند.
عكس زير روند قيمت را براى انواع خانه در تمامى مناطق كلگرى نشان مى دهد.

نقشه زير مرز مناطق مختلف را نشان مى دهد

عضویت در خبرنامه