نويسنده: مهرداد باقري، مشاور املاك در كلگرى

يكى از سوالاتى كه به كررات توسط خريداران و فروشندگان مطرح مى شود، در مورد ارزش گذارى خانه آنها توسط شهردارى است.

سوالاتى مانند، خانه من خيلى كمتر يا بيشتر از ارزش واقعى قيمت گذارى شده، قيمت خريد خانه ما بيشتر از ارزش گذارى شهردارى است، آيا خانه را گران خريديم؟

در اين مقاله مى خواهيم به اين موضوع كه چقدر ارزش گذارى شهردارى كلگرى در موقع خريد يا فروش خانه قابل اعتنا است، بپردازم.

هر سال شهردارى خانه ها را ارزش گذارى و به همان نسبت ماليات از صاحبان خانه گرفته مى شود. اما نكته مهم و حياتى براى خريداران درك روند ارزش گذارى شهردارى در موقع خريد يا فروش خانه است. چند نكته مهم در اين زمينه وجود دارد:

١) شهردارى اين كار را هر سال و با توجه به قيمت خانه هاى فروش رفته در سال گذشته انجام مى دهد در نتيجه هميشه اين ارزش گذارى يك سال عقب است و نشان دهنده تغييرات روز قيمت نيست.

٢) شهردارى از جزييات داخل خانه ها مانند بازسازى خانه خبر ندارد و حتى در مواردى كه خانه با بيسمنت بدون پرميت بازسازى شده است، شهردارى از وجود بيسمت ساخته شده با خبر نيست، و اين موارد را كه به شدت در قيمت خانه تاثيرگذار است، لحاظ نمى كند.

به تازگى شهردارى قصد دارد از صاحبان خانه جزييات داخل خانه را بپرسد، اما احتمالا صاحبان خانه از ترس زياد شدن ماليات همه موارد را صادقانه مطرح نكنند.

تنها راه عملى براى قيمت گذاري، قيمت گذارى مقايسه اى است كه توسط مشاور املاك با تجربه با استفاده از خانه هاى مشابه موجود در بازار و تازه فروش رفته انجام مى شود. مشاور املاك تمامى موارد همچون تعداد اتاق خواب، سرويس بهداشتي، ظاهر خانه، آفتاب گيري، وضعيت شيب زمين خانه و … را در نظر مى گيرد و همچنين فاكتور زمان را نيز با توجه به روند قيمتى بازار لحاظ مى كند.

در طول دوران كارى شاهد نمونه هاى فراوان تفاوت زياد (چه مثبت چه منفي) ارزش گذارى شهردارى و ارزش واقعى ملك بودم، موارد زيادى كه در صورت كمبود اطلاعات منجر به اشتباه خريدار يا فروشنده مى شود.

 

عضویت در خبرنامه