نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

تعداد خريد و فروش در بازار مسكن در ماه نوامبر ٢٠١٧ افزايش داشت، به ويژه براى بازه قيمت هاى ارزان تر.

مجموع معاملات ١٤١١ واحد خانه بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٥٪ افزايش يافت. تعداد معاملات ماه نوامبر قابل مقايسه با ميانگين بلند مدت براى اين ماه است. اين افزايش براى انواع خانه ها بود، بخصوص خانه هاى زير ٥٠٠ هزار دلار.

اقتصادان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: ” علت اين افزايش تركيبى از افزايش اعتماد به نفس براى خريد و تغيير قوانين وام مسكن است كه از ابتدا سال اجرايى مى شود. آخرين برايى كه چنين افزايشى رخ داد، اكتبر ٢٠١٦ بود كه قوانين وام مسكن براى افراد با پول پيش كمتر از ٢٠٪ تغيير كرد.

پيش بينى اين است كه با بهبود اوضاع اقتصادى و اشتغال در سال آينده، اثر منفى تغيير قوانين وام مسكن بى اثر شود.”

بيشترين افزايش معاملات براى خانه هاى مستقل در بازه ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار دلار رخ داد. اين در حالى است كه براى آپارتمان ها بيشترين افزايش براى قيمت هاى زير ٣٠٠ هزار دلار بود.

افزايش تعداد معاملات به تعداد خانه هاى جديد براى فروش در بازار طورى بود كه كمى از تعداد كل خانه ها براى فروش در بازار كاسته شد. اما همچنان مقدار زياد عرضه، بر روى قيمت ها فشار مى آورد.

خانه هاى مستقل:

تعداد معاملات ١٣٪ رشد كرد ولى همچنان تعداد كل خانه ها در بازار ١٩٪ بيشتر از سال گذشته است كه باعث توقف افزايش قيمت ها شده. اما شاخص قيمت ها ١٪ بيشتر از پارسال است. بازار براى اين نوع از خانه در تعادل است.

آپارتمان ها:

تعداد معاملات ١٤٪ رشد داشت اما تعداد كل خانه ها در بازار ٤٪ بيشتر از سال گذشته و شاخص قيمت ها ٤٪ كمتر از پارسال است. بازار همچنان براى اين نوع از خانه به نفع خريدار است.

خانه هاى متصل:

تعداد معاملات ٢٣٪ رشد داشت ولى همچنان تعداد كل خانه ها در بازار ١٥٪ بيشتر از سال گذشته و شاخص قيمت ها ١٪ بيشتر از پارسال است. بازار براى اين نوع از خانه به سمت تعادل مى رود.

تعداد كل معاملات تا به امروز ٥.٥٪ بيشتر از سال قبل است. اخبار خوب مبنى بر كاهش زياد نرخ بيكاري، افزايش قيمت نفت،  افزايش رشد اقتصادى آلبرتا و كاهش نرخ خالى بودن خانه ها در آلبرتا، همگى نشانه هاى مثبتى هستند كه اميد به رونق در بازار را تقويت مى كنند.

تغيير قيمت ها را در ناحيه هاى مختلف كلگرى در عكس زير مشاهده كنيد.

آمار از سايت CREB

عضویت در خبرنامه