نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

ریسک، تفاوت میزان احتمال برگشت سرمایه نسبت به توقع اولیه ماست.

وقتیکه ریسک سرمایه گذاری را میپذیرید، در واقع این احتمال را در نظرمیگیریم که قسمتی از سرمایه و یا حتی تمامی آن را از دست بدهیم.

در اغلب موارد ریسک بالاتر منجر به رشدبالاتر سرمایه میشود.

با این تفاسیر، شما باید بین ریسک و رشد سرمایه توازن برقرارنمایید؛ و مهمتر از آن در هنگام سرمایه گذاری، باید بر روی درجه ریسک پذیری تمرکزکرد.

ریسک، با توجه به نوع سرمایه گذاری متفاوت میباشد. بعنوان مثال پول نقد، اوراق قرضه کوتاه مدت (bonds) و بازار پول (Money Market) بعنوان امن ترین نوع سرمایه گذاری تلقی میشوند. درحالیکه، اوراق بهادار (Stocks) بعنوان پر ریسک ترین نوع سرمایه گذاری شناخته میشود.

انواع مختلفی از ریسک در سرمایه گذاری موجود است. اگر صاحب اوراق قرضه هستید، ریسک سرمایه گذاری شما از پیش تعیین شده میباشد. این ریسک متعلق به زمانیست که شرکت وام گیرنده، نتواند پرداختهایش را بموقع انجام دهد.
اگر صاحب اوراق بهادار هستید، داستان کاملا متفاوت است. ریسک سرمایه گذاری شما منوط به نحوه عملکرد شرکت مربوطه میشود. درصورت عملکرد ضعیف آن شرکت، سرمایه شما در خطر میباشد و یا حتی در صورت ورشکستگی آن شرکت، شما تمام سرمایه تان را از دست خواهید داد. ریسک اوراق بهادار به اینجا ختم نمیشود. اخبارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و … و همچنین بلایای طبیعی نقش بسزایی در افزایش ریسک اوراق بهادار دارند.

درجه ریسک پذیری شما، عددیست که بیانگر میزان تحمل شما در از دست دادن میزان مشخصی از پول است. اگر تحمل نوسانات شدید بازار را ندارید، بهتر است که دیدگاه محافظه کارانه داشته باشید. اگر با نوسانات بازار مشکلی ندارید، بهتر است که به دنبال ریسک بالاتر باشید، مگرآنکه نزدیک به سن بازنشستگی هستید.

هدف از سرمایه گذاری و طول مدت آن:

ابتدا به ساکن، بعنوان یک سرمایه گذار باید پروفایل و اهداف مالی تان از سرمایه گذاری را بدانید. برای تعیین پروفایل خود باید موارد زیرا را مشخص نمود:
• هدف از سرمایه گذاری
• بازه زمانی سرمایه گذاری
• میزان تحمل ریسک
• سن

هدف از سرمایه گذاری با این سوال ساده مشخص میشود:

چرا سرمایه گذاری میکنید؟ آیا این سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگیست؟ یا برای تحصیل فرزندان؟
قبل از شروع نمودن به سرمایه گذاری، ابتدا باید تمامی اهداف مالی ما مشخص شده باشد.

بازه زمانی سرمایه گذاری: چقدر زمان موجود است تا به اهداف مالی دست یافت. بعنوان مثال چه سالی بازنشسته میشوید؟ یا چه وقت فرزندانمان تحصیلات تکمیلی خود را شروع میکنند؟
اگر بازه زمانی سرمایه گذاری شما کوتاه میباشد، توصیه میشود که بصورت محافظه کارانه سرمایه گذاری کنید. هرچقدر بازه زمانی سرمایه گذاری بیشتر باشد، پروفایل سرمایه گذاری میتواند ریسکی تر باشد.

سن، نقش پررنگی در انتخاب میزان ریسک دارد. هرچقدر جوان تر، احتمالا میزان ریسک سرمایه گذاری بالاتر توصیه میشود و برعکس.

توقعات از بازار:

علاوه بر تعیین پروفایل سرمایه گذاری، باید یادبگیرید که چگونه انتظارات خود را از بازار کنترل کنیم. برخلاف تبلیغات ارایه شده در مورد سرمایه گذاری در اوراق بهادار، بازار سهام و بطور کلی، سرمایه گذاری در هرنوع سرمایه گذاری، نمیتواند در مدت کوتاه به نتایج درخشان و رشدهای سرسام آور برسد. رشد سرمایه در طولانی مدت اتفاق میفتد و این واقعیت را باید پذیرفت.
به سرمایه گذاری، باید بعنوان راهی برای پس انداز و رشد سرمایه نگاه کرد، نه بعنوان درآمد دوم. بنابراین باید صبور بود و احساسات را وارد فرآیند سرمایه گذاری ننمود.

چند توصیه مهم:

• به نوسانات روزانه بازار توجه نکنید.
• خبرهای مالی را دنبال نکنید.
• فقط به وضعیت سرمایه گذاری ماهیانه خود توجه نمایید، و به احتمال زیاد، به اهداف مالیتان خواهید رسید.

عضویت در خبرنامه