نویسنده : گیتی هنرمند، سرپرست دفتر مهاجرتی دنیا

مهاجرت بدون داشتن مدرک زبان غیر ممکن است

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا بر اساس تسلط افراد به زبان های رسمی این کشور به آنها امتیاز می‌دهد

کانادا برای ارزیابی سطح زبان متقاضیان از سیستم ارزیابی به نام Canadian Language Benchmark و یا CLB استفاده کرده و سطح زبان متقاضیان را بر اساس CLB می سنجد.

در سیستم مهاجرتی دولت فدرال و دولت‌های استانی، سه آزمون مورد قبول وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا می باشد:

  • ایلتس جنرال ( IELTS GENERAL TRAINING)
  • سلپیپ جنرال ( CELPIP GENERAL)
  • تف ( TEF)

دو آزمون اول برای زبان انگلیسی و آزمون سوم برای زبان فرانسه است.

آزمون زبان ایلتس که به انگلیسی (International English Language Testing System ) و یا IELS نامیده می‌شود ، به جهت ارزیابی زبان انگلیسی است و در سراسر جهان شناخته شده و برگزار می‌شود.

این آزمون از چهار بخش گفتاری، شنیداری، نوشتاری و خواندن تشکیل شده و به دو‌گونه است : آکادمیک و عمومی که گونه آکادمیک مشکلاتر بوده و مورد نیاز برای ورود به دانشگاه است. نمره بندی این آزمون از 0 تا 9 می باشد که نمره 5 سطح متوسط و نمره 6 به بالا خوب تلقی می‌شود.

قابل توجه است که CLB 7 برابر با ایلتس 7 نیست. برای تبدیل نتایج ایلتس (IELTS) و تف (TEF) به CLB باید به وبسایت وزارت مهاجرت IRCC مراجعه کنید.

عضویت در خبرنامه