پلیس ادمنتون سعی دارد هویت شخصی که این تهدید را ایجاد کرده و بسته ی مشکوک را صبح پنج شنبه در مرکزشهر رها کرده شناسایی کند.  پلیس می گوید بسته ی مشکوک یک ساک خالی بوده است.

به گفته ی گروهبان “مارون” پس از تماس با تیم شناسایی بمب، پلیس کشف کرد که بسته ی رها شده در برج ادمونتون یک ساک خالی بوده است.

Traffic was diverted and a portion of 102nd Street was shut down as police investigated a suspicious package found Thursday at a downtown office tower. (Trevor Wilson/CBC)

مارون می گوید مامور حراست با مردی ناشناس که احتمال می‌رود بسته را در آنجا قرار داده است در ارتباط بوده است.

پس از تماس واحد حراست ساختمان با 911 در ساعت 7صبح، پلیس به سمت برج واقع در نبش خیابان 101 و 104 اعزام شد. در ساعت 8 صبح ساختمان اداری 29 طبقه در Ice District توسط پلیس تخلیه شد.

گروهبان مرون می گوید:”هنوز باید احتیاط به خرج دهیم زیرا نمی دانیم اولین واکنش ما چه تبعاتی در ادامه خواهد داشت”.

پلیس هنوز به دنبال شناسایی و مکان یابی شخصی است که با مامور حراست در ارتباط بوده است. در صورت شناسایی او متهم خواهد بود. مرکز خدمات دهی ادمنتون مستقر در ساختمان تعطیل و کارکنان خارج شدند.در ساختمان های اداری مجاور نیز از کارکنان خواسته شد که از پنجره ها دور بمانند.

Employees who arrived at the Edmonton Tower on Thursday morning found the building closed as police investigated a suspicious package. (Lydia Neufeld/CBC)

تعداد زیادی از ماموران پلیس،آتش نشان ها و خدمات اورژانس پزشکی به ساختمان اعزام و ماموران بیشتری برای پشتیبانی فراخوانده شدند. پلیس می گوید تا موقعی که بتوانیم اعلام کنیم یک فرد کم خطر این تهدید را به وجود آورده است باید همانند یک اتفاق جدی رفتار کنیم.

مسافران به دلیل بسته شدن مرکز خدمات از خرید بلیت اتوبوس ماه مارچ بازمانده‌اند به همین دلیل در روزهای پنج شنبه و جمعه بلیت های اتوبوس ماه فوریه معتبر خواهند بود. طبق برنامه مرکز خدمات راس ساعت 1 بعدازظهر بازگشایی می شود.ترافیک خیابان های 103 و 104 که برای ساعاتی بسته شده بودند به خیابان 102 منتقل شد.

منبع: CBC

عضویت در خبرنامه