اگر از اسکناس 1دلاری به عنوان بوکمارک استفاده می‌کنید یا دسته ای از اسکناس‌های 1000دلاری را در صندوق امانت بانک پنهان کرده اید هرچه سریع‌تر آن ها را نقد کنید.

دولت فدرال در راستای تصمیم بانک مرکزی کانادا قصد دارد تعدادی از اسکناس های رایج در سیستم بانکی از جمله 1دلاری،2 دلاری،25دلاری،500دلاری و 1000دلاری را از گردش خارج کند.

در مجموع این اسکناس ها به ارزش 1.1میلیارد دلار از گردش خارج می‌شوند.

در بودجه 2018فدرال آمده است که وجود پول های درشت فعالیت های غیرقانونی مانند جعل پول، پول‌شویی و فرار مالیاتی را تسهیل می کند.

با وجود اینکه اسکناس های 1دلاری و2دلاری خیلی سال پیش با سکه جایگزین شده اند اما هنوز این اسکناس ها به ارزش151.6 میلیون دلار وجود دارند و بیشتر از هرکدام دیگر از اسکناس ها اسباب زحمت خواهند بود؛درحالی که اسکناس های 25دلاری و 500دلاری در سال 1935 چاپ شدند و در حال حاضر تعداد کمی از آن‌ها در چرخه باقی مانده است.

هدف اصلی این جمع‌آوری اسکناس های 1000دلاری است.آخرین سری این اسکناس ها در سال 2000 چاپ شد اما هنوز حدود741.638 اسکناس به ارزش 741.6 میلیون دلار در گردش است.اگر دنبال یکی از این اسکناس ها می گردید،یک اسکناس قرمزرنگ باتصویری از پرنده های قدیمی کاناداست.

طبق گفته‌ی یک مقام مالی کانادا،یکی از مشکلات اسکناس1000دلاری راحتی جعل آن نسبت به سکه های پلاستیکی جدید با ویژگی های امنیتی پیچیده آن است.

پس از تصویب پارلمان تمامی این اسکناس ها از گردش خارج خواهند شد.اسکناس ها کماکان از سوی بانک مرکزی اعتبار خواهند داشت و آنها را با ارزش کامل مبادله خواهد کرد اماموسسات مالی موظف هستند در صورت دریافت این اسکناس‌ها،آنها را به بانک مرکزی تحویل دهند.

به گفته بانک مرکزی در صورتی که اسکناس ها را با پول جدید مبادله نکنید در آینده هیچ ارزش مالی برای شما نخواهد داشت و می توانید به عنوان بوکمارک از آن استفاده کنید!

عضویت در خبرنامه