نویسنده : گیتی هنرمند، سرپرست دفتر مهاجرتی دنیا

ویزای کار کانادا چیست؟

قبل از هر چیز باید بدانید که در این نوشته منظور از ویزای کار کانادا نوعی مجوز است که به فرد اجازه می دهد در کانادا کار کند. این مجوز Work Permit نامیده می شود. این مجوز به معنای اجازه ورود به کانادا نیست. اگر کسی از کشوری باشد که برای مسافرت به کانادا نیاز به ویزا داشته باشند، برای آنکه بتواند در کانادا کار کند هم باید ویزا بگیرد و هم مجوز (مگر آنکه از مجوز معاف باشد).اما اگر کسی از ویزای کانادا معاف باشد، برای کار در کانادا تنها باید مجوز کار بگیرد (مگر آنکه از مجوز هم معاف باشد).

مجوز کار کانادا به طور معمول یک برگه است که هنگام ورود به خاک کانادا در اختیار فرد قرار می گیرد (یا اگر فرد داخل کانادا باشد معمولا برایش پست می شود). روی برگ مجوز کار، محدودیت های مجوز و تاریخ اعتبار آن به همراه یک سری اطلاعات دیگر ذکر شده است. اگر کسی مجوز کار در کانادا داشته باشد ولی ویزا نداشته باشد و بخواهد به خارج از کانادا مسافرت کند باید برای برگشتن به کانادا ویزا بگیرد (مگر آنکه از ویزا معاف باشد). بیشتر این افراد می توانند در داخل خاک کانادا برای ویزای بازگشت خود اقدام کنند.

برای دریافت ویزای کار موقت ، متقاضی باید از سوی کار فرمای کانادایی، پیشنهاد کار ( job offer ) داشته باشد .
پیشنهاد کار موقعی معتبر است که برای آن از سوی وزارت کار کانادا تاییدیه Labour Market Impact Assessment LMIA صادر شده باشد.

چگونگی و مراحل:

  1. کارفرمای کانادایی که میخواهد شما را استخدام کند ، طی مراحلی از وزارت کار کانادا تاییدیه و یا LMIA POSITIVE می‌گیرد.
  2. بعد از دریافت تاییدیه از وزارت کار، کار فرما نامه درخواست و کپی تاییدیه را به وزارت مهاجرت ارسال می‌کند.
  3. فرد کاندید برای دریافت ویزای کار اقدام می‌کند.
  4. ویزای ورود موقت صادر می‌شود و بعد از ورود به خاک کانادا، مجوز کار در فرودگاه صادر می‌شود.
در بعضی موارد ، اداره مهاجرت کانادا، مجوز کار را بدون نیاز به تاییدیه وزارت کار صادر می‌کند. در مواردی از قبیل:
  • فرد متقاضی زیر نظر برنامه NAFTA- میان امریکا، کانادا و مکزیک است
  • همسر متقاضی دانشجوست و با ویزای تحصیلی در کانادا مشغول تحصیل است. در این مورد فرد متقاضی نیاز به پیشنهاد کار ندارد و Open Work Permit دریافت می‌کند
  • کار مورد نظر برای اقتصاد، فرهنگ و اجتماع کانادا مفید است
  • دانشجویان مشغول به تحصیل در کانادا که توسط استادی به کار در دانشگاه مشغول هستند

عضویت در خبرنامه