طبق اخبار منتشر شده از سوی دولت آلبرتا، منابع مالی بیشتری برای حمایت از قربانیان تجاوز جنسی در دسترس خواهد بود.

در راستای افزایش تقاضا برای خدمات مشاوره در مراکز مشاور‌ه تجاوز جنسی، دولت آلبرتا 8.1 میلیون دلار برای مشاوره های بیشتر، نیروی پلیس و حمایت های دادگاه و کمک های بحرانی در آلبرتا سرمایه گذاری کرده است.

این مبلغ به انجمن خدمات تجاوز جنسی آلبرتا پرداخت خواهد شد که آن را به زیرمجموعه های خدمات خود تزریق خواهد کرد.
استفانی مک لین،معاون بخش زنان آلبرتا می گوید:”زنان شجاع آلبرتا و دیگر نقاط جهان سرانجام سکوتشان را شکستند و داستان خشونت و تعرضات جنسی را به اشتراک گذاشتند.ما صدای آن‌ها را شنیدیم و با آن‌ها خواهیم بود.امروز ما نیز وارد عمل شدیم،تامین بودجه برای مشاوره های بیشتر و راهنمایی افراد برای مراجعه به پلیس و دادگاه کمک هایی خواهند بود که قربانیان در مدت زمان التیام و درمان حمایت شوند.”

بنابه خبرها،خشونت جنسی از بیشترین جرم های اعلام نشده توسط قربانیان است که 87% قربانیان آن زنان و 87% متجاوزان مردان هستند.

مبلغ 8.1میلیون دلار به بودجه ‌ی 44 میلیون دلاری که از سال 2015 در خدمات پیشگیری خشونت جنسی و حمایت از قربانیان در آلبرتا سرمایه گذاری شده بود اضافه می شود.

عرفان سابیر،معاون خدمات اجتماعی آلبرتا می گوید:”به عنوان دولت،ما نسبت به قربانیان وظیفه داریم که هرآنچه لازم است انجام دهیم تا آنها اطمینان یابند زمانی که جلو آمدند تمام حمایت های لازم از آنها صورت می گیرد.این بودجه تعهد دولت مارا در حمایت از قربانیان و همچینین روش های پیشگیری و آموزش دنبال می کند.”

 

منبع: DailyHive

عضویت در خبرنامه