نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

همان طورى كه پيش بينى مى شد، روند كاهش معاملات در سه ماهه اول سال در ماه مارچ هم ادامه داشت. اين پديده موضوع غافلگير كننده اى نبود، با در نظر گرفتن افزايش قابل توجه معاملات در آخر سال گذشته در اثر اعلام خبر تغيير در قوانين وام مسكن در كانادا كه سقف وام مسكن تعلق گرفته را كاهش داد.

تا به اين جاى سال، كل تعداد معاملات ٣٤٢٣ واحد بوده است كه ١٨٪ نسبت به سال قبل و ٢٤٪ كمتر از ميانگين طولانى مدت كلگرى بوده است.

اقتصاددان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: ” در حالى كه شاهد بهبود شرايط اقتصادى هستيم اما نه به اندازه اى كه بتواند اثر منفى سختر شدن قوانين وام مسكن را بى اثر كند. ”

“با ورود به سه ماهه دوم سال شاهد افزايش خانه جديد براى فروش خواهيم بود كه شايد باعث تغييردر قيمت ها شود، هر چند بهبود اقتصادى از كاهش قابل توجه قيمت ها جلوگيرى خواهد كرد.”

ميانگين شاخص كلى قيمت ها در سه ماهه اول سال براى خانه هاى مستقل به ٥٠٢،٠٠٠ دلار رسيد. اين مقدار كمى از سه ماهه آخر سال ٢٠١٧ بود ولى در حد قيمت ها در سه ماه اول سال ٢٠١٧ است. در ماه مارچ، شاخص قيمت ها براى خانه هاى مستقل به ٥٠٣،٨٠٠ دلار رسيد كه ٣.٦ درصد كمتر از اوج قيمت ها در سال ٢٠١٤ ولى ١ درصد كمتر از كف قيمت ها در اوج ركود است.

رئيس انجمن مشاوران املاك كلگرى: “بازار امروز بهتر از بازار در اوج ركود اقتصادى است. به عنوان خريدار قادر به خريد مناسب هستيد و به عنوان فروشنده هم قدرت فروش با قيمت مناسب وجود دارد. نكته كليدى اطلاعات داشتن كافى از بازار است.”

تعداد خانه هاى مستقل در بازار در سه ما اول سال ٢٠١٧ در مقايسه با ميانگين بلند مدت كمتر بود. امسال تعداد خانه هاى مستقل براى فروش ١٠٪ كمتر از سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ هستند.

پيش بينى مى شود امسال بهار با وجود تعداد بيشتر خانه در بازار بهبود قيمت ها كند شود، البته با ورود به تابستان و عادى شدن قوانين جديد وام مسكن براى خريداران، مى توان منتظر افزايش معاملات و تغيير روند بازار بود.

بازهم بايد تاكيد كرد كه روند بازار مى تواند براى محلات مختلف متفاوت باشد.

 

عضویت در خبرنامه