نويسنده: مهرداد باقرى مشاور املاك كلگرى

به عنوان يك مشاور املاك يكى از متدوال ترين سوالاتى كه از من پرسيده مى شود اين است كه بهترين ماه براى خريد و يا فروش خانه كدام است؟

شايد اين جمله را از اطرافيان شنيده باشيد كه زمان فروش در تابستان و زمان بهتر براى خريد زمستان است. اين جمله هم درست است و هم غلط!

اما چرا؟

هيچ چيزى به اندازه اعداد و ارقام واقعى نمى تواند ما را براى رسيدن جواب درست كمك كند.

نمودار زير در محور عمودى، قيمت فروش تقسيم بر قيمت خواسته شده اوليه خانه را نشان مى دهد، به اين معنا كه هر چه اين عدد به ١ نزديك تر باشد، تخفيف كمترى در زمان فروش خانه داده شده است و هر چه اين عدد از يك دور شود يعنى خانه با تخفيف بيشترى فروش رفته است. همان طورى كه در اين نمودار مشاهده مى كنيد، در طول سال هاى مختلف هميشه اين عدد در تابستان و در ماه هاى اپريل، مى، و جون به حداكثر مى رسد، به اين معنا كه در اين ماه ها رقابت براى خريد بيشتر شده و فروشنده ها، خانه خود را نزديك تر به قيمت درخواست  شده اوليه مى فروشند.

در عوض در ماه هاى اكتبر، نوامبر، ژانويه اين عدد به كمترين مقدار خود مى رسد كه به معنا تخفيف بيشتر در زمان فروش خانه است.

آيا مى توان حالا نتيجه گرفت بهترين زمان خريد ماه هاى اكتبر، نوامبر، ژانويه و بهترين زمان فروش ماه هاى اپريل، مى، و جون است؟

براى نتيجه گيرى نهايى احتياج است يك نمودار ديگرهم ديده شود. در نمودار زير خط آبى نشان دهنده خانه هاى جديد در بازار براى فروش است و خط قرمز تعداد معاملات در هر ماه.

هر سال تعداد خانه هاى جديد براى فروش در ماه هاى اپريل، مى، و جون به حداكثر مى رسد، به اين معنا كه براى خريداران گزينه هاى زياد ترى براى خريد وجود دارد اما براى فروشنده ها رقيب بيشتر در زمان فروش. همچنين در اين ماه ها بيشترين تعداد معاملات اتفاق مى افتد.

بالعكس در ماه هاى اكتبر، نوامبر، ژانويه تعداد خانه ها در بازار به حداقل مى رسد و خريدارن كمترين گزينه ها را براى خريد دارند. براى فروشنده ها هم تعداد رقيب كمترى در بازار هست.

به طور كلى بسيار مهم است كه شما خصوصيات هر ماه را بدانيد تا بتوانيد با آگاهى كامل بهترين تصميم را بگيريد.

نقش مشاور املاك براى ارائه و تحليل اين آمار براى كل شهر و محلات خاص مورد نظر شما حياتى است و مى تواند باعث سود يا ضرر چند ده هزار دلارى شما شود.

عضویت در خبرنامه