نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

قيمت ها ثابت ولى سايه چالش اقتصادى آلبرتا بر روى بازار مسكن سنگينى مى كند.

قوانين جديد وام مسكن هم عامل ديگرى است كه در كم شدن تقاضا در بازار موثر بوده است. اين در حالى است كه عرضه با تقاضا هماهنگ نشده است وعرضه زياد از بهبود قيمت ها جلوگيرى كرده است.

اقتصادان ارشد انجمن مشاورين املاك كلگرى: “كاهش تعداد معاملات امرى غافلگيركننده نيست از آنجايى كه اقتصاد در حدى رشد نكرده است كه اثر منفى قوانين جديد وام مسكن را خنثى كند.”

“در حالى كه شاهد افزايش تعداد كل خانه ها براى فروش در بازار هستيم ولى قيمت ها ثابت مانده اند، در بعضى مناطق افزايش قيمت ها با كاهش آن در بعضى نقاط ديگر شهر بى اثر شده است.”

روند كاهش معاملات در بازار كه از فوريه امسال شروع شده در ماه اپريل هم ادامه داشت. تعداد كل معاملات ١٥١٨ واحد بود كه نسبت به سال قبل ٢٠ درصد كاهش و نسبت به ميانگين طولانى مدت كلگرى ٢٥ درصد افت داشته است.

تعداد كل خانه ها براى فروش به ٧٣٢٤ واحد است. اين مقدار ٣٢ درصد بيشتر از سال گذشته است اما بسيار كمتر از ركورد در سال ٢٠٠٨ است كه ١٠١٢٩ واحد بود. با اين وجود قيمت ها در كل شهر ثابت بودند.

بيشترين كاهش در تعداد معاملات مربوط به خانه هاى مستقل بود با تعداد ٢٩٩١ واحد كه ٢٧ درصد از ميانگين طولانى مدت كلگرى كمتر است.

اين شرايط موقعيت خوبى براى خريداران فراهم مى كند كه در بازار بهار گزينه هاى زيادى براى خريد داشته باشند.

در ماه هاى آينده، سرنوشت خط لوله هاى پيشنهادى آلبرتا و ثابت شدن قيمت نفت، براى اقتصاد و بازار آلبرتا كاملا تعيين كننده است.

 

عضویت در خبرنامه