نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

چالش های صاحبان بیزینس:

صاحبان بیزینس عموما چهار نگرانی عمده دارند:
 1. چه بر سر بیزینس می آید اگر صاحب بیزینس فوت کند، بازنشسته یا ازکارافتاده شود؟
 2. چه اتفاقی میفتد اگر یکی از شرکا فوت کند، بازنشسته یا از کارافتاده شود؟
 3. چه بر سر بیزینس میاید اگر مشکلات مشابه بالا برای فرد یا افراد کلیدی پیش بیاید؟
 4. چگونه میتوان بیزینس را جذاب کرد تا افراد کارآزموده و متخصص در فکر رفتن از بیزینس نیفتند؟

 

این سوالات بر این اساس مطرح میشود که صاحبان بیزینس اطمینان حاصل کنند که در صورت از دست دادن یکی از شرکا، صاحب بیزینس یا متخصصین موجود، بیزینس مورد نظر بتواند به فعالیت خود بدون مشکل، ادامه دهد.

اگر ادامه کار بیزینس مهم نباشد، پس از رخ دادن اتفاقات مورد بحث، میتوان به فعالیت آن بیزینس خاتمه داد. ولی:

 • اکثر صاحبان بیزینس آنقدر زمان ، پول و انرژی صرف بیزینسشان کرده اند که به خاتمه فعالیت بیزینس خود اصلا فکرنمیکنند.
 • در صورت داشتن شریک یا شرکا، تصمیم گیری با جمع میباشد و احتمال دارد که شرکا نظر متفاوتی داشته باشند.
 • زمان بندی بیزینس نقش مهمی را ایفامیکند. اگر بیزینس در زمان شکوفایی خود باشد، درنظرگرفتن خاتمه کار قابل قبول به نظرنمیرسد.
 • معمولا در Start up ها، مسائل و موارد بسیار مهمی وجود دارد که جا برای درنظرگرفتن خاتمه کار باقی نمیماند.

تاثیر فوت یا از کارافتادگی:

 • در صورت حیاتی بودن مهارتها و تجربیات شخصی، فوت یا از کارافتادگی صاحب بیزینس یا فرد کلیدی بیزینس می‌تواند یک فاجعه محسوب شود.
 • برخی مهارتها کاملا فردی هستند و به آسانی نمیتوان جایگزینی برای فرد متوفی یا از کارافتاده درنظرگرفت.
 • در اغلب موارد در بیزینس های کوچک، فرد کلیدی و صاحب بیزینس هر دو یکنفر هستند.
 • در صورت بروز مشکلات مالی در نتیجه از دست دادن فردکلیدی بیزینس یا صاحب آن، بیمه می‌تواند آن مشکلات مالی را تا حد زیادی و یا کاملا مرتفع کند.

قراردادهایی همانند Buy-Sell Agreement می‌توانند اثرات منفی از دست دادن فردکلیدی بیزینس یا صاحب آن را کاهش داده یا خنثی کند.

منبع: ic.gc.ca

عضویت در خبرنامه