• با کاهش قیمت کالاها در سال 2014 و رکود اقتصادی ناشی از آن، بازار کار ضعیف در آلبرتا توجه زیادی را به خود جلب کرد. با این وجود، دولتRachel Notley ، وضعیت اشتغال را به عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت بیان کرده و استدلال می‌کند که اشتغال کل به رکورد پیش از دوران رکود رسیده است.
  • با این حال، تمرکز بر اشتغال کل باعث بی‌توجهی به یک روند مهم در بازار کار آلبرتا می‌شود: علت اصلی رشد اشتغال کل، افزایش اشتغال در بخش دولتی بوده است.
  • رشد اخیر در بخش دولتی در ماه جولای 2014 آغاز شد و با توجه به داده‌های در دسترس تا زمان نوشتن این آمار (می 2018) نیز ادامه داشته است. در طول این دوره، اشتغال دولتی 78،733 نفر (21.5 درصد) افزایش یافت، در حالی که اشتغال بخش خصوصی (به استثنای آمار خود اشتغالی) 46.267 نفر (3.0 درصد) کاهش یافت. در نتیجه، سهم بخش دولتی از کل اشتغال (به غیر از خوداشتغالی) از 19.5 درصد به 23.2 درصد افزایش یافته است – سطحی که از سال 1994 در آلبرتا مشاهده نشده است.
  • در مقابل، Saskatchewan، یکی دیگر از استان‌های وابسته به انرژی، تحت تأثیر کاهش قیمت کالاها، اشتغال بخش دولتی را از جولای 2014 تا می 2018 به میزان 2.1 درصد افزایش داد. این یک دهم درصد رشد اشتغال در بخش دولتی آلبرتا (21.5 درصد) در دوره مشابه است.
  • تحقیقات نشان می دهد که افزایش اشتغال در بخش دولتی و کاهش اشتغال در بخش خصوصی باعث شده تا مردم آلبرتا سطح رفاه عمومی کمتری داشته باشند.

منبع: Fraser Institute

 

عضویت در خبرنامه