نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

درخواست پرداخت بدهی راهی است که می توانید قسمتی از بدهی خود را بپردازید بدون آن که اعلام ورشکستگی کنید. این روشی است که بالغ بر ۴۵٠٠٠ کانادایی در سال از آن استفاده میکند.

این فرایند قانونی بین بدهکار و طلبکار برای بازپرداخت بخشی از بدهی است که از قانون فدرال تبعیت می کنند (Bankruptcy and Insolvency Act) و بدهکار فقط قسمتی از بدهی خود را پرداخت میکند.
بدهی معمولا در اثر پرداخت سودهای بالا ایجاد میشود و اگر این بدهی به بالای ۲۰ هزار دلار برسد بسیار سخت خواهد بود که بتوان آن را بازپرداخت کرد.
بر طبق گزارش سازمان آمار کانادا بطور متوسط به ازای هر یک دلاری که یک کانادایی‌ بدست میاورد، بمیزان ١/۶٧ دلار هزینه می‌کند.
بسیار نگران کننده است وقتی دیده میشود که بسیاری از کانادایی ها با مدیریت مالی مشکل دارند و وقتی که پای بدهکاری به میان می آید، این مدیریت واقعاً سخت تر می‌شود.
درخواست تعدیل بدهی، در واقع گرفتن یک وام بزرگ است که میتوان با آن تمام بدهی های کوچک را بازپرداخت کرد.
تعریف آن برطبق OCA به شرح ذیل میباشد:
یک کاسه کردن بدهی ها، گرفتن وام از موسسات مالی میباشد که به شما اجازه می دهد تمام بدهی هایتان را یکجا بازپرداخت کنید.
این بدین معناست که شما در واقع یک قسط ماهانه خواهید داشت و معمولاً سود آن کمتر از چیزی خواهد بود که در حال حاضر پرداخت می کنید. این باعث می شود که سود کمتری پرداخت نموده و از این طریق بتوانید بدهی خود را سریعتر پرداخت نمایید.
شرایط درخواست تعدیل بدهی:
در زیر به برخی از شرایط تعدیل بدهی اشاره میشود:
  • میزان بدهی های شما باید بیشتر از میزان اموال (سرمایه) شما باشد.
  • بدهکاران شما باید به درخواست تعدیل بدهی شما رای بدهند.
  • نوعی دیگری از اعلام ورشکستگی به حساب می آید.
  • تمام بدهی های شما باید به حساب بیایند نمی‌توان بخشی از آن را وارد این درخواست ننمود.
  • پرداخت نفقه را نمی توان حذف کرد.
  • وام دانشجویی زیر ۷ سال را نمی توان حذف کرد.
  • وامهای مانند وام مسکن و ماشین را نمی توان به حساب آورد.
  • بر اساس قوانین استانی می توانید اموال خود را نگه دارید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق صفحه اینترنتی کسب و کار با ما تماس بگیرید.
OCA: Office of Consumer Affaires

عضویت در خبرنامه