گردآوردنده : مریم جمشیدی: وکیل دادگستری در ایران و کارآموز وکالت دفتر حقوقی Engage Legal service  در کلگری

 

 • Dower یا میراث همسرتحت قانون Dower Actبه زوجین تعلق می گیرد، این میراث ابتدا صرفا” برای زنان و به منظور حمایت از حقوق ایشان درنظر گرفته شده بود ولی به مرور هر دو زوج را شامل شد.
 • امیلی مورفی، فعال حقوق زنان بود که پس از تلاش بسیار، سرانجام موفق شد این قانون را درسال 1917 در آلبرتا به تصویب برساند. طبق قانون فوق در آن زمان، زن متاهل می توانست یک سوم از اموال همسر را مالک شود.
 • Dower Act قانونی ست که یکی زوجین را از فروش ملک محل سکونت ایشان بدون اخذ اجازه رسمی از دیگری منع می کند. هدف از این قانون ایجاد امکان زندگی همسر در تنها محل سکونتی ( homestead) و حمایت از ایشان ازطریق ممانعت از واگذاری این دارایی به دیگران بدون اجازه وی است.
 • در صورت خرید ملک به صورت مشترک توسط زن و شوهر و یا هر شریک دیگری، این قانون اعمال نمی شود و نیازی به اخذ اجازه طرف دیگر نیست ولی اگر معامله صرفا به نام یکی از زوجین باشد ، اخذ اجازه طرف دیگر در حین معامله ضروری است.
 • این معامله می تواند انتقال رسمی ملک، اعطای وصیت نامه و یا اخذ وام (مورتگیج ) برروی ملک باشد.
 • چنانچه زن و شوهر رسمی جدا از هم زندگی کنند ولی قانونا طلاق نگرفته باشند، این قانون کماکان اجرا خواهد شد.
 • جالب است بدانید که این قانون در خصوص اشخاصی که به صورت کامن لا باهم زندگی می کنند، اعمال  نمی شود.
 • در زمان انجام معامله فروش ملک، این مورد توسط وکیل شما بررسی می شود و چنانچه رضایت نامه فروش ملک توسط دیگری یا سوگند نامه وجود نداشته باشد، فروش انجام نخواهد شد.
 • همینطور در زمان اخذ مورتگیج، چنانچه ملک به نام یکنفر باشد و یا شخص مجردی اقدام به خرید ملک و دریافت وام کرده باشد، اینموارد توسط وکیل شما بررسی و فرم های مربوطه امضا خواهد شد.
 • بنابراین شخصی که ملک به نامش نیست، درجریان حقوق قانونی خود قرار می گیرد و چنانچه داوطلبانه فرم های مربوطه را نزد وکیل تکمیل و امضا کند، فرایند قانونی مربوط به انتقال طی خواهد شد.

این بدین معناست که : هر گونه فروش یا تامین مالی که از محل اقامت متعلق به یک همسر باشد، باید با تأییدیه طرف مقابل مبنی بر اینکه:

1.همسر از ماهيت انتقال آگاه است و او حق دارد با معامله مخالفت کند.

2.همسر موافقت مي کند که حقوق خود را دريافت کند.

3.همسر غیر مالک به طور آزادانه و داوطلبانه تاییدیه را بدون اینکه مجبور به انجام این کار توسط همسرش باشد، امضا می کند، صورت گیرد.

 • با این وصف شخص متاهلی که نامش به تنهایی بر روی سند (Title) درج شده است، قادر به فروش ملک بدون رضایت همسر خود نخواهد بود.
 • اگر شخص مزبور بدون اخذ اجازه موفق به انجام معامله شود، همسر غیر مالک می تواند در دادگاه طرح دعوا کرده و در خصوص دریافت نصف دارایی از محل فروش و خسارات وارده اقدام کند.
 • اگر همسر غیر مالک به دلیل غیر منطقی از امضای رضایت نامه خودداری کند، طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه ، امکان فروش بدون اخذ رضایت نامه را دریافت کند.
 • توجه داشته باشد که این قانون صرفا در صورتی اجرا می شود که همسر ولو برای یک شب در ملک سکنا داشته باشد و در غیر اینصورت ملک مزبور، تنها محل سکنا محسوب نمی شود.
 • این قانون در صورت خرید ملک پس از ازدواج و قبل از ازدواج به شرط سکنا اعمال می شود.
 • اگرچه در صورت وقوع طلاق، در تقسیم دارایی، بخش پرداختی توسط یکی از طرفین، از تقسیم مستثنی شده و تنها افزایش بهای ملک در زمان فروش بین طرفین تقسیم خواهد شد.
 • چنانچه مالک منفرد مجرد باشد یا ادعا کند که همسرش در ملک سکنا نداشته است، باید در مقابل وکیل سوگند یاد کند و در صورت اثبات خلاف، مجرم محسوب می شود و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
 • بر اساس Dower Act، اگر همسر شما تنها مالک در ملک محل سکنای شما باشد، در صورت فوت وی ، تا زمان حیات می توانید در خانه فوق زندگی کنید.
 • اگر بیش از یک خانه داشته باشید، صرفا میتوانید یک مورد را به عنوان homestead برای سکنا انتخاب کنید و اگر بصورت اختیاری انتخاب نکنید ، دادگاه در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.
 • حقوق مربوط به  Dower در صورت فوت یکی از زوجین، علاوه بر ملک ، شامل برخی دارایی های مالی دیگر نیز می شود، به عنوان مثال، مبلمان و لوازم خانگی به ارزش حداکثر 4000 دلار، یک خودرو تا حداکثر 5000 دلار یا یک کامیون و وسایل ضروری، وسایل و تجهیزات مورد استفاده برای انجام تجارت یا اشغال را تا حداکثر 10 هزار دلار .

عضویت در خبرنامه