دکتر فرهی – طب زیبایی – کلگری

برداشت مو به وسیله لیزر، بر پایه جذب انتخابی نور به وسیله مواد بیولوژیکی بدن نهاده شده است که در آن انرژی به شیوه ای به فولیکول مو منتقل می شود که آسیب های بافتی در فولیکول مو در حداکثر میزان خود و در بافت های محیطی در حداقل باشد. رنگدانه ملانین در اپیدرم حتی در پوست های تیره، کم و در مقابل، در مو به میزان بسیار زیاد تجمع یافته است. بنابراین ملانین بهترین و مهمترین ماده بیولوژیکی هدف برای بکارگیری اصول جذب انتخابی لیزر به منظور رفع موهای زائد می باشد.

ملانین، طول موج های نوری بین ۶۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر را بخوبی جذب می نماید اما بیشترین جذب نور لیزر توسط ملانین در طول موج حدود 800 نانومتر رخ می دهد. به عبارت بهتر، در این طول موج، ملانین بهترین ماده هدف برای جذب نور لیزر است. از آنجایی که لیزر فقط رنگدانه های تیره موجود در ریشه های مو را هدف قرار می دهد، بنابراین درمان موهای سفید، روشن و پرزهای صورت و بدن توسط لیزر نتایج قابل توجهی بدنبال نخواهد داشت. همچنین در افرادی که دارای پوست روشن هستند نتیجه درمان موهای ناخواسته بهتر از درمان در افراد دارای پوست برنزه و تیره می باشد.

مکانیسم لیزر مو های زاید به این صورت است که نور لیزر توسط ملانین موجود در ریشه مو جذب شده و لذا دمای آن سریعا بالا رفته و تخریب می شود. در یک مرحله نمی توانیم همه ی ریشه های مو ها را تحت تاثیر قرار بدهیم و لذا باید حداقل در شش جلسه با فاصله های 4 تا 6 هفته انجام شود.

عضویت در خبرنامه