دکتر فرهی – طب زیبایی – کلگری

بدون تردید تقاضا برای از بین بردن موهای زائد افزایش یافته و همچنان در حال افزایش است. لیزرهای دایود یکی از کارآمدترین منابع نوری هستند که تاکنون ساخته شده اند. دستگاه لیزر دایود، با گسیل نمودن نور هدایت شده خود به سوی فولیکول مو که همان محل انبار شدن ملانین موجود در ریشه هر مو است، رنگدانه مورد نظر را بمباران و در نهایت متلاشی می کند. اثر نور لیزر بر روی ملانین یا رنگدانه مو بر اساس مکانیسم افزایش حرارت آن تا حد نابودی مو بوده که این مکانیسم به نام فوتوترمولیز خوانده می شود. لیزر دایود درمان قطعی موهای زائد با هندپیس 808 نانومتری و دارای خنک کننده سطح پوست تا 5- درجه می باشد .

عملکرد لیزر دایود:

میزان نفوذ بالای لیزر دایود در پوست با طول موج 808 نانومتر و همچنین میزان جذب حداکثری ملانین در این طول موج، این لیزر را در ردیف یکی از مناسب ترین انتخاب ها جهت رفع موهای زائد قرار می دهد. در هنگام درمانهای لیزری، سیستم های خنک کننده مناسب نقش موثری در کاهش دمای اپیدرم داشته و ضمن کاهش احتمال آسیب های حرارتی، موجب افزایش سرعت درمان می شوند .
لیزر دایود با بکارگیری از سیستم خنک کننده تماسی در هندپیس و همچنین هندپیس خنک کننده مجزا این امکان را فراهم می سازد تا در زمان درمان، پوست را تا دمای زیر صفرخنک ساخته و بدین ترتیب امکان اعمال توان های بالاتر لیزر بدون سوختگی و درد فراهم می گردد .

لیزر دایود با توجه به قابلیت نفوذ بالا در پوست و بالاترین میزان جذب ملانین مو، یکی از بهترین طول موج ها در درمان موهای زائد در تمام انواع پوست ( حتی پوست های تیره ) می باشد.

عضویت در خبرنامه