نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

خريد خانه فرآيندى زمان بر، حساس و مشكل است. صد ها مورد در خريد و فروش خانه وجود دارد كه مى تواند مشكل زا شود. در اينجا ليستى از تنها چند مورد كه مى توانند توجه شما را جلب كنند، مطرح شده است.

توجه كنيد كه موارد ذيل الزاما به معنى وجود مشكل نيستند، بلكه احتياج به دقت و مشورت دارند.

 • مشاهده لكه هاى آب بر روى وسايل در بيسمنت، به خصوص اگر لكه ها تازه باشند، بايد علت را جويا شويد.
 • يك بيسمنت تازه ساخته شده، مى تواند يك راه براى پنهان كردن مشكلات بيسمنت به خصوص آب گرفتگي.
 • نبود مجوزهاى ساخت لازم براى خانه به خصوص زيرزمين. وجود اين مجوزهاى ساخت از طرف شهردارى، ضامن انجام شدن حرفه اى كار و مطابق كدهاى اجبارى ساختمان بودن است.
 • بوى غير معمول، كه ميتواند نشانه فساد چوب در پشت ديوار ها يا كف پوش ها باشد و شايد استفاده خانه براى رشد مواد مخدر.
 • وجود ترك باز بر روى فندانسيون خانه، كه موجب نفوذ آب به خانه مى شود. البته وجود بعضى از ترك ها روى فندانسيون طبيعى است ولى احتياج به توجه كافى دارد.
 • شيب زمين به سمت خانه، كه در اين صورت باعث جمع شدن آب در اطراف فندانسيون خانه و نفوذ آب به پشت ديوار هاى زيرزمين در صورت وجود ترك ريز روى فندانسيون مى شود، اين نفوذ موجب ايجاد كپك چوب و دردسرهاى زياد است.
 • مخزن آب گرم صدمه ديده كه مى تواند نشانه پايان عمر آن باشد.
 • فيلتر كثيف مشعل، كه نشان دهنده كم توجهى به تعمير و نگهدارى مشعل و صدمه احتمالى به آن است.
 • نقاط سرد روى ديوار ها، كه نشانه ضعف در عايق بندى است.
 • باد كردن نقاطى در اطراف پنجره كه شايد نشانه ورود آب است.
 • موارد محدود كننده ثبت شده بر روى سند خانه، كه مى تواند استفاده خانه را در حال حاضر و آينده براى شما محدود كنند. حتما مشاور املاك بايد سند خانه را قبل از ارايه پيشنهاد خريد بررسى و به شما نشان دهد.
 • عدم ارائه  Real Property Report، كه تنها راهى است كه شما مى توانيد مطمئن شويد خانه و تمام سازه ها در آن در نقطه مورد تاييد شهردارى ساخته شده است. توجه كنيد بررسى اين مدرك در زمان تحويل خانه توسط وكيل بسيار دير است و شايد ديگر كاري از دست شما برنيايد، به همين علت توصيه مي كنم قبل از ارايه پيشنهاد خريد، اين مورد را بررسى كنيد.
 • دِك و فنس هاى تازه ساخته شده، كه حتما در مورد داشتن اجازه نامه از شهردارى بايد مطمئن شويد.
 • ديوار هاى نرم كنار دوش حمام، كه نشانه فساد چوب است.
 • وجود يك مشاور املاك براى خريدار و فروشنده، كه نمى تواند منافع هر دو را كه تضاد است جلب كند و حتما معامله به ضرر يكى از آنها تمام مى شود.

خريد يك خانه هرچند در ابتدا ساده به نظر مى رسد ولى داراى جزييات و پيچيدگى هاى زيادى است، سعى كنيد در زمان انتخاب مشاور املاك بسيار حساس باشيد.

عضویت در خبرنامه