نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

انتظار مى رود اقتصاد چالشى آلبرتا در سال ٢٠١٩ هم ادامه يابد.

افت قيمت نفت، كمبود دسترسى به ظرفيت خط لوله، و كاهش بودجه شركت هاى نفت و گازى، مواردى هستند كه مى توانند رشد اقتصادى و بهبود را كند كنند.

اين موارد در كنار افزايش تعداد خانه ها براى فروش، افزايش نرخ سود بانكى از عواملى هستند كه باعث سرد بودن بازار مسكن كلگرى در سال ٢٠١٩ خواهند بود.

هر چند نشانه هاى از كم شدن رشد تعداد خانه ها در بازار وجود دارد اما سرعت اين كاهش كم است و احتمالا باعث تعادل در بازار سال ٢٠٢٠ خواهد شد.

احتمالا بازار در سال ٢٠١٩ هم به نفع خريداران خواهد بود و در نتيجه باعث افت نسبى قيمت ها مى شود. هر چند انتظار مى رود كه روند كاهش قيمت ها در اواخر سال كند خواهد شد.

البته ابن پيش بينى احتمالا شامل خانه ها با قيمت هاى كمتر نخواهد شد و اين بخش احتمالا با رشد روبرو خواهد شد، اين امر نتيجه كاهش سقف وام مسكن با توجه به تغيير قوانين است.

البته بازار اجاره هم از مواردى است كه انتظار مى رود با كاهش نرخ خالى بودن خانه هاى اجاره اى و افزايش اجاره بها به افزايش تمايل براى خريد خانه در اواخر سال بينجامد.

عواملى كه بايد در سال ٢٠١٩ چشم به آن ها دوخت:
  1. اوضاع بخش نفت و گاز بسيار تاثيرگذار خواهد بود
  2. ادامه نشانه هاى كاهش خانه براى فروش در بازار
  3. افزايش نرخ سود بانكى
  4. انتخابات فدرال و استانى
  5. افت قيمت ها و افزايش جذابيت خريد

جمعيت

يكى از نشانه هاى مثبت در سال ٢٠١٨ رشد جمعيت در كلگرى بود. عدد پيش بينى شده ٢٠٠٠ نفر بود در حالى كه طبق آمار ١١٠٠٠ نفر به جمعيت شهر افزوده شد.

اشتغال

اين فاكتور بر خلاف پيش بينى ها رشد خوبى نداشت. در سال ٢٠١٩ رشد خفيفى براى نرخ اشتغال پيش بينى مى شود اما نه در حدى كه نرخ بيكارى به زير ٧٪ كاهش يابد.

نرخ سود بانكی

ظاهرا دهه نرخ سود بانكى ناچيز رو به پايان است. انتظار مى رود بانك مركزى كانادا، نرخ پايه خود را از ٪١.٧٥ در حال حاضر به ٪٢.٢٥ تا پايان سال ٢٠١٩ فزايش دهد. البته اين وابسته به ادامه رشد اقتصادى كانادا و نرخ تورم است.

از سوى ديگر احتمال دارد بانك ها حتى بعد از اين افزايش، نرخ سود بانكى ثابت خود را تغيير ندهند تا از افت سراسرى معاملات در كانادا جلوگيرى كنند.

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید