این مطالعه تغییرات هزینه‌های تحصیلی در مدارس دولتی کانادا در یک دهه (07/2006 تا 16/2015) را مورد بررسی قرار می‌دهد. بطور کلی مطالعه صورت گرفته از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. بخش اول به تغییرات صورت گرفته در هزینه‌های صرف شده در مدارس دولتی متمرکز می‌شود و بخش دوم به نتایج بررسی‌های بخش اول دسته‌بندی هزینه‌ها بر اساس استان و ملیت می‌پردازد.

برای آن‌که هزینه‌های تحصیلی را دقیقا درک کنیم باید تغییرات ایجاد شده در تعداد ثبت‌نام‌ها و تاثیر تورم در طول این سال‌ها حذف شود. بین سال‌های 07/2006 تا 16/2015 تعداد کل افراد ثبت‌نام کرده در مدارس دولتی کانادا 1.8 درصد کاهش پیدا کرده، و از رقم 5.2 میلیون نفر به 5 میلیون نفر رسیده است. بیشترین افزایش تعداد افراد ثبت‌نامی در آلبرتا رخ داده و 13.7 درصد بیشتر شده است. ساسکاچوان و مانیتوبا نیز هرکدام بترتیب 6.5 و 0.5 درصد افزایش ثبت‌نام را شاهد بوده‌اند. اما در سایر استان‌ها در طول ابن یک دهه شاهد کاهش موارد ثبت‌نامی در مدارس دولتی بوده‌ایم.

اگر تاثیر تورم را از بین ببریم خواهیم دید که هزینه‌های تحصیلی برای هر دانش‌آموز کانادایی در مدارس دولتی در دهه گذشته 17.3 درصد افزایش یافته است. اگر بخواهیم یطور خاص هزینه‌های حساب شده به ازای هر دانش‌آموز در مدارس دولتی را بدست آوریم، خواهیم دید که این مقدار از 10901 به 12791 دلار رسیده است.

درصورت حذف تاثیر تورم استان ساسکاچوان بیشترین افزایش هزینه‌ مدارس دولتی را به ازای هر دانش‌آموز داشته است. در این استان هزینه‌ها با افزایش 36.4 درصدی از رقم 11.224 دلار در سال 07/2006 به 15314 دلار در سال 16/2015 رسیده است. کمترین افزایش هزینه را نیز آلبرتا با 8.1 درصد شاهد بوده‌ایم.

بطور کلی در مدت ده سال بررسی شده تمامی ده استان کانادا شاهد افزایش هزینه تحصیلی مدارس دولتی بوده‌اند.

بطورکلی هزینه تحصیل در مدارس دولتی کانادا بین سال‌های 07/2006 تا 16/2015 به مقدار 9.2 میلیارد دلار بیشتر از آن‌چه با درنظر گرفتن تعداد ثبت‌نام و تورم لازم بوده، شاهد افزایش هزینه‌ها بوده‌ایم. اگر هزینه‌های هر دانش‌آموز در این یک دهه بدون تغییر باقی می‌ماند، امروزه 14.1 درصد کاهش را مشاهده می‌کردیم. استان ساسکاچوان شاهد بیشترین افزایش نامتعارف در هزینه‌های تحصیلی در مدارس دولتی بوده است. به عبارت دیگر اگر در این استان افزایش هزینه‌ها را تنها در بخش ثبت‌نام و با درنظر گرفتن تورم می‌داشتیم، مقدار هزینه‌ها در مدارس دولتی 690 میلیون دلار کمتر از آن‌چه در حال حاضر وجود دارد می‌بود، که تفاوتی 25.4 درصدی را نشان می‌دهد.

در برابر این افزایش هزینه‌های تحصیلی اگر تغییرات صورت گرفته در مقدار حقوق و دستمزد، مزایای دریافتی و حقوق بازنشستگی را در طول این یک دهه حساب کنیم، می‌بینیم که این هزینه برای کل کانادایی‌ها از 35.1 میلیارد دلار در سال 07/2006 به 48.3 میلیارد دلار در سال 16/2015 افزایش پیدا کرده است. حقوق‌ها و دستمزدها در این یک دهه از 28.8 میلیارد دلار به 38.4 میلیارد دلار افزایش یافته‌ و مقدار 72.4 درصد از این افزایش‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند. حال اگر این افزایش در درآمدها را در کنار افزایش هزینه‌ها تحصیلی در مدارس دولتی بگذاریم خواهیم دید حقوق و دستمزدها با افزایشی ناچیز از 59 درصثد در سال 07/2006 به 59.4 درصد در سال 16/2015 رسیده‌اند.
مزایای اضافی نیز در طول این یک دهه با 48.8 درصد افزایش از 3.7 میلیارد دلار به 5.6 میلیارد دلار رسیده‌اند. این میزان بتنهایی 13.8 درصد از افزایش درآمدها را بخودش اختصاص داده است. مزایای اضافی بعنوان بخشی از افزایش هزینه‌های تحصیلی در مدارس دولتی،  7.6 درصد در سال 07/2006 به 6.8 درصد در سال 16/2015 رسیده‌اند.

در سال 16/2015 استان ساسکاچوان بالاترین هزینه تحصیل برای هر دانش‌آموز به مقدار  15314  را داشته است. پس از آن مانیتوبا با 14986 دلار قرار دارد. استان کبک نیز با 10992 دلار کمترین میزان هزینه به ازای هر دانش‌آموز را داشته است.

هزینه‌های بازنشستگی معلمان کانادایی نیز در مجموع 71 درصد افزایش یافته و از رقم 2.6 میلیارد دلار در سال 07/2006 به 4.4 میلیارد دلار در سال 16/2015 رسیده است. حال اگر این افزایش را بعنوان بخشی از افزایش هزینه‌های تحصیل در مدارس دولتی درنظر بگیریم، این میزان در طول یک دهه از 5.3 درصد به 6.8 درصد رسیده است.

هزینه‌های اساسی نیز در این یک دهه افزایش قابل توجهی داشته‌ و از 3.8 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار رسیده‌ که افزایشی 31.7 درصدی را نشان می‌دهد. حال اگر آن را بعنوان بخشی از افزایش هزینه‌های تحصیلی در مدارس دولتی درنظر بگیریم میبینیم که در طول این سال‌ها بطور ثابت 7.7 درصد از هزینه‌ها را تشکیل داده است.

آنچه با مطالعه این تحقیق آشکار می‌شود آن است که مقدار هزینه‌های تحصیلی در تمامی استان‌ها بیشتر از آن چیزیست که با درنظر گرفتن هزینه‌های ثبت‌نام و تغییرات تورم باید اعمال میشده است. بخش بزرگی از این هزینه‌ها بمنظور جبران افزایش حقوق و دستمزدها و حقوق بازنشستگی بوده‌اند. در نهایت تحقیق ما نتایجی کاملا خلاف تصور عمومی مردم کانادا را نشان می‌دهد که فکر می‌کنند هزینه‌های تحصیلی در مدارس عمومی کاهش یافته است.

منبع: fraserinstitute

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید