وقت آن رسیده که به 60 سال پیش سفر کنیم!

البته برای این کار ما ماشین زمان نداریم، بلکه به اینترنت دسترسی داریم و فیلمی از کلگری پیدا کردیم که مربوط به دهه 1950 است.

به طور مشخص ما به YouTube دسترسی داریم که یکی از اهالی با سخاوت کلگری، ویدئویی را در آن آپلود کرده که در بیس منت خانه مادربزرگش پیدا کرده است.

“من به عنوان هدیه به مادرم این فیلم را به دیجیتال تبدیل کردم. در این فیلم عکس هایی از کلگری، بریتیش کلمبیا، هواپیماهای جنگی، هتل Paliser، برج کلگری، باغ های کلگری و بسیاری موارد دیگر دیده می شود، از جمله مادرم، خاله ام، پدربزرگ و مادربزرگم.”

افقی که از کلگری در این فیلم دیده می شود خیلی آشناست، اما اثری از برج های بلند امروزی، در افق کلگری دهه 1950 دیده نمی شود.

منبع: DailyHive

عضویت در خبرنامه