آخرین چیزی که ممکن است بعد از مرگ عزیزانتان رویتان اثر بگذارد خط قرمزهای دولت هستند، اما در آلبرتا قوانین خاصی درباره محل پخش خاکستر درگذشتگان وجود دارد.

در روز ۱۷ مارس اعلام شد که کارمندان دولت آلبرتا دستور العمل جدیدی درباره کسانی که می‌خواهند با پخش خاکستر یاد عزیزانشان را گرامی بدارند دریافت کرده‌اند که البته متن قوانین تا اواخر بهار امسال رسما اعلام نخواهد شد.

در حال حاضر، و با توجه به قوانین موجود، خاکستر افراد می‌تواند در زمین‌ها یا ‌آب‌های خالی متعلق به دولت (شامل پارک‌های ایالتی) ریخته شود.

با این حال، توجه داشته باشید که باید مراقب باشید که خاکستر پراکنده در نزدیکی امکانات آبرسانی یا مصرف آب و یا فعالیت های آب آشامیدنی مانند دریاچه ها یا رودخانه هایی که مردم می توانند شنا کنند، ریخته نشود.

وزیر کار Christina Gray گفت: دولت ما متعهد به تضمین قانون حمایت از افرادی است که مایل به آزادی مذهبی خود هستند. این دستورالعمل های جدید، قوانین مشخصی را درباره محل پخش خاکستر اموات بیان می‌کند و از آزادی افراد برای احترام به بیان عقاید مذهبی حمایت می‌کند.

تا پیش از این پخش خاکستر اموات در آلبرتا غیرقانونی نبود اما با تغییرات جدید افراد می‌توانند بدون نگرانی و با شفافیت‌های قانونی یاد عزیزانشان را گرامی بدارند.

Gulzar Singh Nirman رییس Gurudwara Shri Guru Singh Sabha گفت: از دولت برای اقدامات جدیدش متشکرم. دولت قبلی برای زمان زیادی خواست فرهنگ‌های مختلف را ندیده گرفت. این دستورالعمل های جدید اکنون به ما اجازه می دهد که به یک شیوه فرهنگی مناسب و در عین احترام به حاکمیت قانون مراسم خود را انجام دهیم.

شنیده‌ها حاکی از آن است که قوانین شبیه به Manitoba و Ontario است.

روش‌های محل پخش خاکستر درگذشتگان به این صورت است:
• خرید یک محفظه در دخمه مردگان قبرستان
• خرید یک قبر برای دفن خاکسترهای بجا مانده
• پخش خاکستر در قبرستان با اجازه متصدی آن
• پخش خاکستر در ملک خصوصی با اجازه صاحب ملک
• پخش خاکستر در زمین‌ها یا ‌آب‌های خالی متعلق به دولت (شامل پارک‌های ایالتی) بدون نیاز به اجازه

بدین ترتیب خانواده‌ها باید درباره محل پخش خاکستر درگذشتگان تصمیم گیری کنند.
منبع: dailyhive.com

عضویت در خبرنامه