نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

در ماه مارچ بعد ار حدود یک سال که تعداد معاملات افتی دو رقمی نسبت به سال قبل نشان می‌داد، این افت به عددی ناچیز نسبت به سال قبل تبدیل شد. حتی در بخش خانه های مستقل و متصل با قیمت های پایین‌تر تعداد معاملات نسبت به سال قبل افزایش داشت.

هر چند این بهبود نسبی نتوانست کاهش معاملات در بخش خانه‌های گران را جبران کند. در ۴ ماه اول سال تعداد معاملات نسبت به سال قبل ۹٪ و نسبت به میانگین شهر ۲۸٪ کاهش نشان می‌دهد.

برای دومین ماه متوالی تعداد خانه‌های جدید برای فروش نسبت به سال قبل و میانگین شهر کاهش داشت، علت این امر هم کاهش قیمت‌ها و انگیزه کم برای فروش ‌خانه است. اگر این روند ادامه یابد بازار و قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید. البته این افت همچنان کمتر از آن است که تعداد کل خانه های برای فروش در شهر را کاهش دهد.

خبر خوب برای بازار در ماه گذشته، کاهش زیاد نرخ سود بانکی برای وام مسکن و همچنین اعلام کمک دولت برای خرید خانه به خانه اولی‌ها به صورت پرداخت پول پیش بدون سود بانکی بود که از ماه سپتامبر ۲۰۱۹ اجرایی خواهد شد.

با توجه به شرایط بازار احتمال گذار بازار به سمت ثبات بیشتر شده است و این مهم وابسته به ادامه کاهش تعداد خانه جدید در بازار در تابستان است.

همچنان زیادی خانه برای فروش در بازار باعث افت قیمت ها است، در ماه مارچ شاخص قیمت در شهر کلگری به ۴۱۳،۹۰۰$ رسید که نسبت به سال قبل ۵٪ کمتر و در حدود قیمت ها در ماه قبل است.

خانه‌های مستقل

– تعداد معاملات در ۴ ماه اول سال ۹٪ کمتر از سال پیش و ۳۰٪ کمتر از میانگین شهر بود.
– در همه مناطق معاملات برای خانه های زیر ۵۰۰،۰۰۰$ افزایش داشته است.
– عرضه بیش از تقاضا همچنان باعث افت قیمت‌ها است. شاخص قیمت ها برای خانه های مستقل با ۵.۴٪ افت نسبت به سال قبل به ۴۷۵،۸۰۰$ رسید.

آپارتمان‌ها

– تعداد معاملات ۱۴٪ افت نسبت به سال قبل داشت هر چند در منطقه شمال و غرب رشد معاملات را شاهد بودیم.
– کاهش عرضه در این بخش به حدی بود که تعداد کل آپارتمان‌ها برای فروش در مقایسه سال گذشته ۱۲٪ کاهش داشته است.
– اما همچنان به علت کاهش تقاضا، قیمت‌ها ۰.۷٪ از ماه پیش و ۲.۶٪ از سال قبل کم شده است.

خانه‌های متصل

– تعداد معاملات در این ماه هم برای خانه‌های نیمه مستقل و هم تاون هاوس ها کمی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد.
– برای خانه‌های نیمه مستقل، روند قیمتی رو به کاهش است. شاخص قیمت‌ها ۶٪ نسبت به سال قبل و ۰.۴٪ نسبت به ماه پیش افت کرده است.
– برای تاون هاوس‌ها اما، قیمت‌ها بی تغییر نسبت ماه قبل و ۴٪ کمتر از پیش است.

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید