طبق نظرسنجی انجام شده، شرکت Canadian Tire محبوب ترین شرکت در کانادا است.

پس از آن، 5 شرکت محبوب به ترتیب Google, Dollarama, Shoppers Drug Mart و Sony هستند.

مطالعه انجام شده در سال 2019، 300 شرکت را از 28 صنعت مختلف ارزیابی کرده است و این شرکت ها محبوب ترین شرکت های کانادایی براساس این مطالعه هستند.

رتبه بندی شرکت ها بر اساس پاسخ های نظرسنجی آنلاین از ده ها هزار نفر است که به پرسش های مربوط به اینکه احساس آنها در مورد هر کدام از نام های تجاری که می شوند چیست، پاسخ داده اند.

امسال، این شرکت ها توسط 30،000 کانادایی که به پرسشنامه های آنلاین پاسخ دادند، ارزیابی شدند.

نتیجه این مطالعه نشان می دهد که 10 شرکت زیر، محبوب ترین شرکت های کانادایی هستند:

 1. Canadian Tire
 2. Google
 3. Dollarama
 4. Shoppers Drug Mart
 5. Sony
 6. Kellogg’s
 7. Microsoft
 8. Amazon
 9. Samsung
 10. Costco

محبوب ترین شرکت های کانادایی 2019

محبوب ترین شرکت های کانادایی 2019

شرکت هایی که در انتهای این رتبه بندی قرار دارند، شامل:

 • Hyundai
 • Labatt
 • Pfizer
 • RE/MAX
 • Telus
 • Keurig
 • Cascades
 • Starbucks
 • Lowe’s
 • CIBC
 • Reitmans Canada Ltd

داده های این تحقیق نشان می دهد که چگونه توسعه شرکت می تواند سبب بهبود شهرت برند شود.

به گفته Dave Scholz، مدیرعامل Leger: “نکته مهم تر چگونگی ساخت شهرت است. شرکت هایی را دیده ایم که شهرت خود را از دست داده اند، اما طی یک یا دو سال دوباره آن را بدست آورده اند. شرکت هایی را دیده ایم که با این موضوع سر و کله می زنند و هنوز نتوانسته اند در به دست آوردن شهرت خود موفق شوند. امروزه، تعهد به ساخت و حفظ شهرت سازمان یک باید است.”

منبع: DailyHive

عضویت در خبرنامه