نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

در ٣ ماه جولاى، آگوست، و سپتامبر ٢٠١٩، تعداد معاملات خبراز بهبود در بازار مسكن داد. همچون ٣ ماه دوم سال، عمده بهبود در بازار ناشى از كم شدن عرضه خانه براى فروش در بازار بود. اما بخشى از رونق هم، متاثر از افزايش معاملات است. افت قيمت ها تعداد بيشترى از خريداران را به بازار كشانده است.
البته رشد معاملات به علت داغ شدن بازار براى خانه هاى ارزان تر از ٥٠٠ هزار دلار است.

اقتصاددان ارشد انجمن مشاورين املاك كلگرى: “در حاضر شاهد يك بازار دوگانه هستيم. بازار براى خانه هاى زير ٥٠٠ هزار دلار داغ است و تعداد كل خانه ها در اين بخش رو به كاهش اما از طرفى براى خانه هاى گران تر تعداد معاملات كمتر و تعداد كل خانه ها در بازار رو به افزايش است.”

” تداوم اوضاع اقتصادى ضعيف، ميانگين حقوق ها را كم كرده است و اين امر هم بر روى بازار مسكن تاثير گذاشته است. بهبود در بخش ارزان تر بازار نهايتا منجر به بهبود در بخش گران تر بازار هم خواهد شد اما همچنان اوضاع بازار به نفع خريداران است. ريسك هاى موجود براى اقتصاد، بهبود نهايى را طولانى تر مى كند.”

اين كاهش عرضه خانه است كه بازار را در حال حاضر كنترل مى كند. كاهش تعداد خانه هاى نو ساز و نرخ خالى بودن خانه ها هم به بهبود بازار كمك مى كنند. اين كاهش عرضه خانه در بازار به پايدارى اوضاع كمك خواهد كرد اما سرعت اين فرآيند كمتر از زمانى است كه افزايش تقاضا در بازار اتفاق مى افتد.

به هر حال شرايط حال حاضر، بازار را رو به ثبات پيش مى برد و از افت قيمت ها جلوگيرى مى كند. شاخص قيمت ها حدود ٣٪ كمتر از سال گذشته هستند ولى سرعت افت قيمت ها بسيار كند شده است به طورى كه قيمت ها در ٣ ماه سوم بدون تغيير نسبت به ٣ ماه دوم سال ٢٠١٩ بودند، هرچند تا افزايش قيمت ها راه زيادى مانده است.

٣ نكته مهم در مورد ٣ ماه سوم سال ٢٠١٩:
– تعداد معاملات ٦.٧٥٪ نسبت به سال قبل افزايش داشته است.
– به طور متوسط تعداد كل خانه ها در بازار نسبت به سال قبل ١٤٪ كمتر شده است.
– شاخص قيمت ها در ٣ ماه سوم سال ٤٢٥،٥٣٣ دلار بود كه ٢.٧٤٪ كمتر از سال قبل است، اما ٠.٣٪ رشد نسبت به ٣ ماه سوم سال قبل نشان مى دهد.

منبع: CREB

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید