بعد از آنکه مدیر کل بهداشت بریتیش کلمبیا از گفتن تاریخ قطعی برای بازگشت به مدارس دوری کرد، نخست وزیر این استان آقای جان هورگان هم این هفته گفت: «انتظار بازگشایی عادی مراکز آموزشی تا قبل از سپتامبر را نداشته باشید.»

هورگان این را هم افزود که: «انتظار بازگشت تدریجی دانش‌آموزان به کلاس‌های درس را داریم، با همه دست‌اندرکارها، از جمله اساتید، نیروهای پشتیبانی، مدیران و هیئت امنای دانشگاه‌ها همکاری می‌کنیم تا معیارهای مناسبی برای وضعیت جدید داشته باشیم.»

همانطور که دکتر هنری هم گفته بود، هنوز شکل بازگشت و فعالیت بچه‌ها در محیط تحصیلی معلوم نیست: «اگر همه با هم به کلاس‌ها برگردند ما با ریسک افزایش انتقال بین آنها روبرو خواهیم بود. با این حال، در حال بررسی هستیم تا بفهمیم که چطور می‌شود در کلاس‌ها فاصله فیزیکی کافی داشت و دانش‌آموزها و معلم‌ها را محافظت کرد.»

نظرات هنری و هورگان بعد از آن منتشر می‌شود که برخی استان‌های کانادا مثل کبِک حرف از بازگشایی مراکز آموزشی در ماه جاری زدند.

نخست وزیر کبِک آقای لگالت می‌گوید در ۱۱ مِی مدارس استان بغیر از منطقه Greater Montreal و Laval باز می‌شوند و البته نظارت دقیقی صورت می‌گیرد تا همه چیز طبق

منبع: Daily Hive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید