رادیو نوا کلگری

رادیو نوای کلگری را هر یکشنبه ساعت نه شب روی موج ۱۰۶/۷ اف ام، با تهیه کنندگی و اجرای سارا، بشنوید.

Office: 403 286 1010
On-Air: 403 286 1067
Fax: 403 286 1066
Email: [email protected]

هدف از راه اندازی این رادیو ایجاد ساعتی خوش برای هموطنان عزیزمان میباشد، لذا بیشتر به پخش موسیقی پرداخته، در این بین به اخبار کامیونیتی و فرهنگی ایران نیز اشاره خواهد شد. این رادیو هیچگونه وابستگی سیاسی و مذهبی ندارد.
چنانچه شما عزیزان مایل به همکاری با رادیو نوای کلگری باشید میتوانید نظرات خود را به آدرس [email protected] ارسال نمایید. پیشاپیش از همکاری شما عزیزان سپاسگزارم.