کانادا حمله تروریستی در ایران را محکوم کرد

کانادا حملات تروریستی امروز در ایران، از جمله به پارلمان را محکوم می کند.

125
International Trade Minister Chrystia Freeland

کریستا فریلند وزیر خارجه کانادا با صدور بیانیه حملات تروریستی چهارشنبه 7 جون در تهران را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:
کانادا حملات تروریستی امروز در ایران، از جمله به پارلمان را قویا محکوم می کند. ما در سوگ جانباختگان و مجروحین زیادی که این حادثه داشته، هستیم و از هدف واقع شدن ایرانیان بی گناه متاسفیم. ما در غم و اندوه مردم ایران خود را شریک می دانیم.

زمان این حملات در ماه مبارک رمضان خود حمله ای است به مفهوم روحانی این اوقات.

کانادا در مبارزه جهانی علیه تروریسم و نفرتی که ریشه آن است ثابت قدم باقی خواهد ماند.

عضویت در خبرنامه