فناوری

تاثیر دما بر روی آب گرم سیستم های گرمایی در خانەها

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc  افزایش دمای آب در خانەها چە در سیستم گرمایی و چە در آبگرمکن خانەها شامل...

فیلترهای الکترونیکی تمیز کنندەی هوا

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc این دستە از فیلترهای الکترونیکی کە بعنوان تمیزکنندەی هوا شناختە می شوند، یکی از موثرترین...

دفعه بعدی که برای شنا به ساحل تورنتو می روید، کیفیت آب را بررسی...

انتاریو بخاطر سواحلی که دارد، بسیار معروف است. به خصوص تورنتو، که هشت تا از امن ترین و تمیزترین سواحل کشور را در اختیار...

مریخ به زودی در نزدیکترین فاصله از زمین پس از سال 2003 قرار می...

در این ماه آسمان کانادا کمی بیشتر می درخشند چرا که مریخ به درخشنده ترین حالت خود از سال 2003 خواهد رسید.  به نقل از...

فیلترهای مخصوص هوا برای تمیز نگە داشتن هوای داخل ساختمان

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc فیلترهای هوا برای تمیز نگە داشتن هوای داخل ساختمان یکی از راهای مناسب استفادە از فیلترهای...

امکان افزودن موسیقی به استوری‌های اینستاگرام اضافه شد

اینستاگرام به مناسبت دستیابی به ۴۰۰ میلیون کاربر روزانه، امکان افزودنِ موسیقی به استوری‌ها را به اپلیکیشن خود اضافه کرد. اینطور که معلوم است، گویا اینستاگرام قصد...

گردش آب گرم در خانەهای مسکونی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc هدف از ارایه مطلب گردش آب گرم دری یک خانەی مسکونی این است که ۳...

سرویس فرنس‌های قدیمی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. چگونگی کار این فرنسها فرنس های قدیمی کە بە شکل شمع کار می کنند دو دستە...

کانادای غنی از انرژی، ایستگاه بعدی معدن‌کاوان بزرگ بیت‌کوین

گزارش‌ها حاکی از این است که Bitmain، غول معدن بیت‌کوین چین، به دنبال سایت‌های جدید معدن‌کاوی بیت‌کوین در کانادا است. به گفته نماینده شرکت،...

چگونە کولر گازی خود را انتخاب کنیم؟

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. برای انتخاب کولر گازی چند چیز نیاز است کە بدانیم. چگونە یک کولر گازی کار...

مطالب تصادفی

اخبار