ورود سریع یک برنامه مهاجرتی آنلاین و الکترونیکی جهت تشکیل پرونده متقاضیان اقامت دائمی کانادا می باشد. از همین رو، ورود سریع با فرآیند سریعتر و در مدت زمان کمتر، امکان دریافت  اقامت دائمی این کشور را برای متقاضیان فراهم می نماید.

این برنامه برای گروه های مهاجرتی زیر تعریف شده است:

The Federal Skilled Worker Program

The Federal Skilled Trades Program

The Canadian Experience Class

مهاجرت از این طریق در 2 مرحله انجام می گیرد.

مرحله اول

تشکیل و تکمیل پروفایل به صورت آنلاین و تکمیل نمودن اطلاعاتی در خصوص:

– استعداد و توانایی ها

– تجربه کاری

– مهارت و تسلط بر زبان

– تحصیلات و ….

پس از ارزیابی اطلاعات فوق، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد در لیست کاندیداها قرار خواهد گرفت.

پس از بررسی اطلاعات فوق  کاندیداهایی که دارای:

– بالاترین رتبه بندی

– و یا دارای پیشنهاد کاری جهت استخدام در کشور کانادا باشند از سوی سازمان مهاجرت کانادا انتخاب خواهند شد.

در صورت نداشتن پیشنهاد کاری از سوی کارفرمای کانادایی، با ثبت مشخصات در بانک اطلاعاتی کاری کشور کانادا می توانید با کارفرمایان کانادایی در ارتباط قرار گیرید.

همچنین در صورت نیاز، کارفرمایان ملزم به دریافت مجوز Labour Market Impact Assessment  از اداره کار و امور اجتماعی کانادا می باشند و ازپرداخت 1000$ هزینه دولتی مرتبط با ارزیابی پرونده های متقاضیان دریافت اقامت دائمی این کشور از طریق برنامه ورود سریع، معاف خواهند شد.

پذیرفته شدگان می بایست ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت دعوتنامه خود، اقدام به تکمیل و ارائه آنلاین مدارک خود از طریق یکی از برنامه های ذکر شده در زیر نمایند:

Federal Skilled Worker Program

Federal Skilled Trades Program 

Canadian Experience Class

A portion of the Provincial Nominee Program

شایان ذکر است، متقاضیان مد نظر داشته باشند که تکمیل نمودن فرم درخواست آنلاین، هیچ ضمانتی را جهت پذیرش آنها از سوی دولت کانادا ایجاد نخواهد نمود.

مرحله دوم

دریافت دعوتنامه از سوی اداره مهاجرت کانادا جهت تشکیل پرونده اقامت دائمی این کشور:

کاندیداهایی که دارای رتبه بندی بالایی در زمینه های مرتبط با استعدادها و توانایی ها و تجربه کاری از مرحله 1 باشند، مجازبه تشکیل پرونده اقامت دائمی کانادا خواهند بود.
از همین رو، کاندیداهایی که دارای پبشنهاد کاری از سوی کارفرمای کانادایی بوده و یا در برنامه کاندیدای استانی (Provincial or Territorial Nomination)  قرار گرفته باشند، نسبت به سایرین در رتبه بندی بالاتری قرار خواهند داشت.

عضویت در خبرنامه