دولت کانادا پروسه جدید پذیرش کفالت همسر را برای مهاجرت، پناهندگی و اقامت در کانادا ارایه داده است که درخواست اقامت از طریق اسپانسری همسر را راحت تر نموده است. برای مثال در پروسه جدید، لازم نیست که متقاضی برخی از اطلاعات از جمله نتایج معاینه پزشکی را از پیش آماده نماید. تغییراتی که در پروسه جدید رخ داده است شامل موارد زیرمی باشد:

  • نیازی نیست متقاضیان بین دو پروسه ی درخواست بسته به این که آیا داخل کانادا هستند یا خیر یکی را انتخاب کنند و همگی باید یک نوع فرم را پر نمایند.
  • پیشنهاد می شود که متقاضیان از فرم های پروسه جدید که بسیار قابل درک تر و راحت تر شده اند، استفاده نمایند.
  • برای کمک به متقاضیان در پروسه درخواست، ” راهنمای اولیه” به روز رسانی شده است. در این راهنما خلاصه ای از کل پروسه درخواست، آورده شده و به متقاضیان توضیح روشنی از آنچه برای درخواست نیاز دارد، میدهد.
  • در صورتیکه متقاضیان به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشند، “راهنمای تکمیلی” آپدیت شده است و به کمک آنها می آید. تا کنون دستورالعمل های متفاوتی برای کمک به متقاضیان وجود داشته که همگی به صورت جامع در این دو دستور العمل اولیه و تکمیلی برای فهم بهتر متقاضی آمده اند.
  • برخلاف گذشته که فرد مقیم و همسرش می بایست فرم های گوناگونی از جمله فرم ارزیابی کفالت و اطلاعات نوع وابستگی را پر می نمودند، اکنون همه اطلاعات در یک فرم که توسط هر دو شخص کفیل و متقاضی پر می شود، درج می شوند.
  • برای آگاهی متقاضیان از اینکه آیا پروسه درخواستشان تکمیل شده است یا خیر، چهار چک لیست جدید بر اساس اینکه چه کسی کفیل است تهیه شده است که این چک لیست ها جایگزین ۱۴ چک لیست قبلی شده اند. متقاضیان با توجه به اینکه چه کسی کفیل آنها شده است، چک لیست مربوط به خود را انتخاب می نمایند. این چک لیست ها به وضوح تمامی فرم ها و مدارکی که متقاضی در طول پروسه درخواست نیاز دارد را خلاصه نموده اند.
  • تغییرات جدید به یکی از بزرگترین چالش های متقاضی و کفیل هم کمک می کند و آن مدت زمان پروسه درخواست تا گرفتن جواب می باشد. برای کمک به این چالش در پروسه درخواست جدید از متقاضیان در مورد اکانت آنلاین آنها سوال می شود تا بتوانند راحت تر با اداره مهاجرت در ارتباط باشند. همچنین پروسه درخواست متقاضیان از زمانی که اطلاعات خواسته شده در چک لیست ارسال می شود شروع می گردد و سایر مدارک لازم از جمله گزارش معاینه پزشکی در طول پروسه از آنان درخواست می شود تا به درخواست آنها سرعت ببخشد.

عضویت در خبرنامه