دانستن زبان یک کشور، تنها به دانستن زبان گفتاری و طرز صحبت شان محدود نمی شود بلکه زبان فرهنگ، نمادها، آداب و رسوم، اعتقادات و سمبل ها، زبانی عمیق تر و مهمتراست.
پرچم یک کشور نیز حرفهای ناگفته بسیاری از نمادها، سمبلها و فرهنگ یک کشور دارد. به عبارتی نوع باورهای افراد یک کشور را می توان از نوع پرچم آن کشور شنانخت. افرادی که کشور کانادا را به عنوان کشور مناسب برای مهاجرت انتخاب نموده اند، لازم است درباره آن اطلاعاتی را بدانند که موجب می شود احساس تعلق بیشتری نسبت به کانادا نمایند.
انتخاب نماد برگ درخت افرا به عنوان سمبل حک شده روی پرچم کانادا، حاکی از وجود ۱۰ گونه از ۱۳ گونه درخت افرای موجود در آمریکای شمالی است و این فراوانی گونه ها باعث علاقه مندی کانادایی ها به این درخت شده است. البته این علاقه مندی مربوط به سال های اخیر نمی شود. درخت افرا  نزد بومیان کانادا ماده ای باارزش تلقی می شد و یکی از مهمترین منابع غذایی بومیان محسوب میشد. شایان ذکر است که این آداب استفاده خوراکی از افرا، همچنان در میان کانادایی ها، باقی مانده و شیره درخت افرا را به مصرف خوراکی می رسانند.
پس از کاربردهای خوراکی فراوان افرا، رفته رفته کاربردهای نمادین افرا به میان آمدند. انجمن  قدیس ژان بیتیست که انجمنی فرانسوی بود، اولین بار برگ افرا را به عنوان نماد کانادا مطرح نمود و پس از آن نوبت به کانادایی های سلطنتی رسید و این بار به کمک سربازان کانادایی هویت پیدا کرد. سپس به وسیله شعر” ترانه همبستگی” کانادا بار دیگر خودنمایی نمود.  پس از آن در لباس ارتشیان استان های انتاریو و کبک به چشم خورد.
کار برگ افرا به سکه های کانادا هم کشید و روی بیشتر سکه های قدیمی کانادایی ضرب شد.
بالاخره  در سال ۱۹۶۵ طرحی نوین برای پرچم کانادا برگزیده شد. به دلیل اینکه یک سوم جمعیت کانادا را مهاجران به کانادا تشکیل می دادند، همگی خواستار طرحی نوین و عاری از افکار نژادپرستانه بودند و این موضوع موجب تقویت شانس انتخاب برگ درخت افرا روی پرچم کانادا شد. از آن زمان تاکنون پرچم کانادا به صورت رسمی و با توافق ساکنان آن برافراشته است.

عضویت در خبرنامه