این روزهای شاهد آب و هوای بسیار گرمی در کلگری هستیم ، شاید آب تنی و شنا کردن ایده خوبی برای تفریح و فرار از گرمای این روزها باشد .

فراموش نکنید که عینک آفتابی ، حوله ، کلاه شنا ، کرم ضد آفتاب ، عینک شنا و دیگر واسایل مورد نیاز شنا همراه داشته باشید.

دراین مطلب آدرس 7 استخر عمومی در اطراف کلگری وجود دارد که شما می توانید در این تابستان از آنها لذت ببرید.

Highwood Outdoor Pool – NW
Open June 17, 2017 to September 4, 2017
Address: 25 Holmwood Avenue NW
Phone: (403) 221-3574

Bowview Outdoor Pool – NW
Open June 17, 2017 to September 4, 2017
Address: 
1910 6 Avenue NW
Phone: (403) 221-3571

Mount Pleasant Outdoor Pool – NW
Open June 17, 2017 to September 4, 2017
Address: 2310 6 Street NW
Phone: (403) 221-4288

Forest Lawn Outdoor Pool – SE
Open June 17, 2017 to September 4, 2017
Address: 
1706 39 Street SE
Phone: 
(403) 221-3595

Millican Ogden Outdoor Pool – SE
Open June 17, 2017 to September 4, 2017
Address: 
2094 – 69th Avenue SE
Phone: 
(403) 221-3598

South Calgary Outdoor Pool – SW
Open June 17, 2017 to September 4, 2017
Address: 
3130 16 Street SW
Phone: 
(403) 245-0379

Stanley Park Outdoor Pool – SW
Open June 17, 2017 to September 4, 2017
Address: 
4100 1a Street SW
Phone: 
(403) 221-3577

عضویت در خبرنامه