نویسنده : مجید ضیایی ، مشاوره مالی در کلگری

بسيارى از موسسات مالى، مشتريان خود را ترغيب به داشتن كارتهاى اعتبارى ميكنند تا مشتريان بتوانند خريدهاى خود را راحت تر انجام دهند، بدون آنكه احتمالا به آنها اطلاعات مناسب در مورد مسايل مالى ارائه دهند.

نسل قديم از پول نقد براى خريد استفاده ميکرده است ولى امروزه پول نقد به ندرت استفاده ميشود. حتى نحوه خريد نيز فرق كرده است. نسل امروز خريدهاى آنلاين را ترجيح ميدهد. سهولت خريد آنلاين و دسترسى آسان به كارتهاى اعتبارى موجب ميشود كه افراد به راحتى براى خود بدهى ايجاد كنند. بطور ميانگين به ازاى هر ١ دلار درآمد، كاناداييها ۱٬۶۳ دلار هزینه ميكنند. بسيارى از مردم درك و آگاهى نسبتاً كمى از مسايل مالى دارند.

سواد مالى چيست؟

سواد مالى، شامل مديريت پول، بدهى و اعتبارات و همچنين دانش مورد نياز براى تصميم گيرى صحيح و قابل اجرا ميباشد.

سواد مالى شامل موارد زير ميشود:

  • حسابهاى روزانه چگونه كارميكنند؟
  • چگونه از كارتهاى اعتبارى استفاده بهينه كنيم؟
  • چگونه از ايجاد بدهى جلوگيرى كنيم؟
  • چگونه پس اندازمان رشد كند؟
  • چگونه ماليات قابل پرداخت را به حداقل برسانيم؟

بطور كلى، سواد مالى به ما كمك ميكند كه روزانه تصميمات درستی در مسایل مالى بگيريم.

نکته قابل توجه اینست که هرچند افراد كم درآمد از كم سوادى مالى بيشتر رنج ميبرند. كم سوادى يا بى سوادى مالى، در قشر تحصيل كرده و با درآمد بالا نیز مشاهده ميشود.

پنج دليل كه ما را ملزم ميكند كه سواد مالى را بهبود بخشيم:

١برنامه ريزى براى بازنشستگى؛ نسل گذشته متكى بر حقوق بازنشستگى بود، كه تمام تصميمات مالي- انتخاب نوع سرمايه گذارى، نحوه مديريت سرمايه گذارى – توسط شركتها و دولت انجام ميشد. در حاليكه امروزه در اكثر موارد تمامى اين تصميمات بر دوش كارمندان و كارگران است.

٢- تعدد و فراوانى انتخاب نوع سرمايه گذارى؛ از مصرف كنندگان محصولات مالى خواسته ميشود كه خودشان نوع محصول، محيط مورد نظر و رشد دلخواه را انتخاب كنند. باتوجه به اينكه محصولات مالى بسيار پيچيده تر از گذشته شده اند، تصميم گيرى درست، سخت تر و سخت تر ميشود.

٣- كاهش حمايت دولت؛ قسمت عمده حقوق بازنشستگى از CPP و OAS تأمين ميشود. صرف نظر از آنكه ميزان آن كفاف هزينه هاى جارى اشخاص را نميدهد، جامعه مهاجر – باتوجه به سالهاى اقامت تا بازنشستگى- فقط بخشى از آن را دريافت ميكنند.

٤- طول عمر بيشتر؛ با كمك پيشرفت هاى علمى و بهداشتى، طول عمر افزايش پيداكرده كه اين به معناى لزوم پس انداز بيشتر براى طول مدت بازنشستگى ميباشد.

٥- تغيير محيط هاى سرمايه گذارى؛ امروزه قسمت اعظمى از سرمايه گذاريها بطور الكترونيكى انجام ميشود كه سرعت جابجايى پول را بسيار زياد كرده است. اين سرعت بالا، باعث ميشود كه در صورت نداشتن سواد مالى كافى از دستيابى به بازار مالى مناسب عقب بيفتيم.

٦- انتخابات متعدد و بسيار زياد؛ مؤسسات مالى، شركتهاى سرمايه گذارى، شركتهاى بيمه، شركتهاى ارايه دهنده كارتهاى اعتبارى، موسسات اعطاى وام و تسهيلات مالى و بقيه شركتهاى خدمات مالى، محصولات متنوع و زيادى را به مصرف كنندگان ارايه ميدهند كه موجب سردرگمى اشخاص ميشود.

هرگونه بهبود و پيشرفت در وضعيت مالى، تاثير بسزايى در آينده مالى اشخاص خواهد داشت. براساس گزارشات آژانس ملی آمار  كانادا، ٩١ درصد افراد در زمان بازنشستگى از وضعيت دلخواه و مطلوب مالى برخوردار نيستند.

در آخر سوال پيش ميايد كه آيا پول و سرمايه ما در نزد كارگزاران مالى امن ميباشد؟ آیا میتوان به آنها برای کسب اطلاعات مالی اعتماد کرد؟

تمامى كارگزاران مالى يكسان آفريده نشده اند. بنابراين صرفنظر از دانش مالى و آگاهى كارگزار مالى؛ ميزان اعتماد، حسن انجام وظيفه و خدمات قبل و پس از ارائه محصولات نقش بسزايى در انتخاب كارگزار مالى مناسب دارد.

CPP: Canada Pension Plan

OAS: Old Age Security

 

 

عضویت در خبرنامه