نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

براى بسيارى از كانادايي‌ها، خريد خانه بزرگترين سرمايه گذارى است كه در تمام زندگى انجام ميدهند و اين بسيار طبيعي است كه بخواهيم بزرگترين سرمايه گذاريمان را بيمه كنيم. ولى سوال اين است كه بيمه عمر بهتر است يا بيمه وام خانه؟

درست است كه هر دو نوع بيمه در صورتيكه اتفاقى براى ما بيفتد، پرداخت وام خانه را ميسر ميكنند، ولى بين اين دونوع بيمه تفاوت فاحشى وجود دارد.

با در نظرگرفتن این حقیقت که ما همواره تمایل داریم که کنترل امور را در دست داشته باشیم، مقایسه این دو نوع بیمه در گرفتن تصمیم درست بسیار کمک میکند.

بيمه وام خانه 

 • مالك قرارداد بيمه بانك ميباشد
 • در صورت فوت وام گيرنده، مبلغ بيمه به بانك ميرسد “beneficiary”
 • معمولاً گرانتر از بيمه عمر ميباشد
 • در طول سالها ميزان وام كمتر ميشود، ولى پرداخت ماهيانه بيمه وام خانه ثابت است.
 • ثابت بودن پرداختهاى ماهيانه آن گارانتى نيست( بعد از هر دوره تجديد وام)
 • نياز به آزمايشات پزشكى و بررسى سلامتى فرد وام گيرنده نميباشد. ( اين بررسى ها معولاً بعد از فوت فرد انجام ميشود، تصوركنيد در زمان فوت، ما چقدر سالم هستيم؟!!!)
 • قابل جابجايى نميباشد. (با تغيير خانه، نميتوان بيمه آن را جابجاكرد)

بيمه عمر

 • مالك قرارداد، فرد بيمه شده ميباشد.
 • در صورت فوت فرد بيمه شده، تمام مبلغ بيمه به فرديكه بيمه شده از قبل تعيين كرده ميرسد ( معمولاً همسر يا فرزندان)
 • ارزانتر از بيمه وام خانه ميباشد.
 • بدون در نظرگرفتن ميزان وام باقيمانده، در صورت فوت، تمام مبلغ يكجا به ذينفع ميرسد كه ايشان ميتوانند مبلغ وام را تسويه حساب كرده و بقيه آن را صرف مخارج خانواده كنند.
 • در تمام مدت قرارداد بيمه، ميزان پرداخت هاى ماهيانه گارانتى ميباشد.
 • قبل از اينكه قرارداد منعقد شود، بررسيهاى پزشكى از سمت بيمه كننده انجام ميشود.
 • كاملاً مستقل از خانه است. در صورت فروش خانه و خريد خانه جديد همچنان با بيمه شونده ميماند.

 

عضویت در خبرنامه