نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

با اتمام تابستان، انتظار مى رود معاملات پاييزى بهبود داشته باشند و به تعادل رساندن بازار و جذب افزايش خانه هاى براى فروش جديد كمك خواهد كرد. تعداد زياد آپارتمان ها در بازار به كاهش قيمت انجاميد، شاخص قيمت ها ٣.١٪ كمتر از سال قبل است. تعادل عرضه و تقاضا براى خانه هاى مستقل و متصل منجر به افزايش جزيى قيمت ها شد.

موضوع مهم اين ماه افزايش نرخ سود بانكى است، انتظار مى رود افزايش بيشتر در ادامه سال ٢٠١٧ صورت گيرد. در صورتى كه در حال خريد هستيد حتما نرخ را براى ٣ تا ٤ ماه آينده قفل كنيد.

بيشترين افزايش قيمت ها براى خانه هاى مستقل:

 • Bonavista Woods   +15%
 • Wild Wood            +12%
 • West Gate            +10%
 • Glenbrook            +10%
 • Rosscarrock         +10%
 • Silver Spring        +10%
 • Killarney               +9%
 • Acadia                  +9%
 • Lake Bonavista     +9%
 • Spruce Cliff          +9%
 • Glendale               +9%

بيشترين كاهش  قيمت ها براى خانه هاى مستقل:

 • Tuscany             -13%
 • Arbour Lake         -3%
 • Evergreen            -3%
 • Oakridge             -3%
 • Woodbine            -3%

بيشترين افزايش قيمت ها براى آپارتمان ها:

 • Spring Bank         +5%
 • Signal Hills           +4%
 • Discover Ridge     +3%
 • Patterson             +2%
 • Kingsland            +1%

بيشترين كاهش  قيمت ها براى آپارتمان ها:

 • Hill Hurst             -10%
 • Sunnyside           -10%
 • West Hill Hurst     -10%
 • Mission                -7%

عضویت در خبرنامه