شرايط پذيرش در دانشگاهـهاي كانادا براي دوره هاي تكميلي متفاوت است و هر دانشگاهي بر أساس ضوابط خود اقدام ميكند.
افرادي كه علاقمند به تحصيل در موسسات و دانشگاههاي كانادا هستند بايد ويزاي تحصيلي و يا مجوز تحصيل و يا أقامت موقت داشته باشند كه قابل تمديد پس از إتمام تحصيلات نيز ميباشد.

شرايط صدور ويزاي تحصيلي:

  1. هيچ نوع سابقه ارتكاب جرم نداشته باشد.
  2. از يك دانشگاه، كالج و موسسه أموزشي در كانادا پذيرش داشته باشد.
  3. داشتن حساب بانكي كه نشان دهنده قدرت مالي براي زندگي يك سال در كانادا، هزينه تحصيلي و همچنين هزينه برگشت به كشور زادگاه بعد از إتمام تحصيل.
  4. داشتن وابستگي به كشور زادگاه كه نشان دهنده ترك كانادا بعد از إتمام تحصيل ميباشد .

دانشجويان خارجي تمام وقت در زمان تحصيل در دانشگاههاي كانادا، اجازه كار را به مدت ٢٠ ساعت در هفته و ٤٠ ساعت كار در زمان تعطيلات موسسات اموزشي مثل تعطيلات بين دو ترم را دارند.

بعد از إتمام تحصيل در كانادا به دانشجوياني كه فارغ التحصيل ميشوند، اجازه كار به إندازه طول برنامه تحصيلي دانشجو داده ميشود. بدين صورت تجربه و مهارتهاي كار در كانادا را كسب ميكند. اين دوره تحصيلي بايد بيشتر از ٨ ماه باشد تا واجد شرايط باشد. دانشجوي فارغ التحصيل از يكي از موسسات اموزشي كانادا، ٩٠ روز بعد از إتمام دوره تحصيلي ميتواند درخواست مجوز كار كند.

دفتر مهاجرتي دنيا به سرپرستي گيتي هنرمند اماده جوابگويي به سؤالات شما هستند.

Phone: 403-9919391
Email: [email protected]

عضویت در خبرنامه