مهاجرت از طريق اين برنامه به منظور اشتغال زايی و جذب متقاضيانی كه داراي تجربه تجاری و يا مديريت هستند ، می باشد.
مهاجرت از اين طريق از سوی دولت فدرال كانادا تضمين شده است و مبلغ سرمايه گذاري بعد از پنج سال ، بدون سود به متقاضی باز پرداخت ميشود.
اين مبلغ كه يك ميليون و ششصد هزار دلار كانادايی است بايد از طريق قانونی بدست آمده باشد .

شرايط متقاضی

  1. داشتن حد اقل ٢ سال تجربه مديريت در پنج سال گذشته و يا
  2. داشتن حداقل ٢سال مديريت و كنترل بيزنسي در پنج سال گذشته وَيَا
  3. يك سال سابقه كنترل و يك سال سابقه مديريت تمام وقت در پنج سال گذشته

 

قابل توجه:
برنامه سرمايه گذاری در حال حاظر بسته می باشد و پرونده جديد پذيرفته نمی شود.

 

دفتر مهاجرتي دنيا به سرپرستي گيتی هنرمند اماده جوابگويی به سؤالات شما هستند.

Phone: 403-9919391
Email: [email protected]

عضویت در خبرنامه