اين برنامه معروف به PGP است و به افرادی كه مقيم داعم كانادا هستند، اجازه دارند كه پدر و مادر و يا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را به منظور أقامت داعم به كانادا دعوت كنند.
اين أفراد بايد شامل شرايط ذيل باشند:

١- شهروند يا مقيم كانادا باشند،
٢- دارای سن بالاتر از ١٨ سال باشند،
٣- حداقل درامد مشخص شده را در سه سال گذشته برای اين برنامه داشته باشند،

اداره مهاجرت كانادا از اول سال ٢٠١٧ تغييراتی در مورد قبول پرونده هاي اسپانسرشيپ پدر و مادر انجام داده است.

از اول سال ٢٠١٧ ، سايت اداره مهاجرت به مدت ١ ماه، امكان ثبت درخواستهای اسپانسرشيپ پدر و مادر را به صورت انلاين
داده است و در مدت اين ٣٠ روز ده هزار فرم به صورت رندم انتخاب شده و بررسی ميگردد . منتخبين به وسيله ايميل دعوت به تكميل مدارك و در مدت زمان معينی ميشوند.
كساني كه در اين انتخابات موفق نميشوند ، ميتوانند دوباره اول سال بعد در اين ثبت نام انلاين شركت نمايند.

دفتر مهاجرتي دنيا به سرپرستي گيتي هنرمند اماده جوابگویی به سؤالات شما هستند.

Phone: 403-9919391
Email: [email protected]

 

عضویت در خبرنامه