نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

آیا تاکنون به این مسئله فکرکرده اید که بازپرداخت وام مسکن را سریعتر انجام دهید بهتر است یا پس انداز در حسابهای بانکی موجود؟

در حالی که بازپرداخت سریع تر وام مسکن مناسب تر به نظر میرسد، با این حال برای دوران بازنشستگی نیز نیاز به پس انداز کافی و مناسب داریم.

سه مورد زیر را درنظر بگیرید:

۱- فقط وام مسکن را پرداخت کنید و هیچ پس اندازی نکنید:

مزایا: پرداخت بیشتر وام مسکن باعث میشود که اصل وام را سریعتر پرداخت کرده و سود کمتری به موسسه مالی پرداخت میکنید، همچنین سالهای بازپرداخت وام مسکن نیز کاهش میابد.

معایب: از دست دادن محاسن سود مرکب در زمان طولانی و همچنین استفاده از محیطهای مناسب برای پرداخت مالیات.

۲- بطور همزمان وام مسکن و پس انداز در حساب های بانکی را انجام داد:

مزایا: لذت بردن از سود مرکب در طی سالیان متمادی، در حالیکه وام مسکن نیز بطور منظم پرداخت میشود.

معایب: با پرداخت زمانبر وام مسکن، میزان بیشتری سود به موسسه مالی پرداخت میکنیم. با توجه به طول مدت وام، خطر عدم پرداخت کامل وام مسکن تا قبل از بازنشستگی نیز افزایش میابد.

۳- پس انداز در حساب پس انداز بازنشستگی و استفاده از Tax Refund برای پرداخت وام مسکن که بتوان بازپرداخت وام مسکن را سریعتر انجام داد.

این مورد به شما کمک میکند که از هر دو مزایای موارد اشاره شده استفاده کرد.

  • پس انداز در RRSP موجب میشود که میزان پرداخت مالیات ( باتوجه به میزان درآمد سال جاری) کاهش یابد؛ همچنین میتوان با استفاده از سرمایه گذاری مناسب، رشد قابل قبولی را در این حساب انتظار داشت.
  • پرداخت بیشتر وام مسکن، مستقیما میزان اصل وام را کاهش میدهد که باعث افزایش equity خانه و همچنین کاهش هزینه وام گرفتن خواهدشد.

با مراجعه به مشاوران مستقل مالی، میتوان از مزایای هر دو صنعت بیمه و سرمایه گذاری استفاده کرده و برنامه ریزی بهینه ای برای بیشترین استفاده از محیطهای موجود جهت افزایش سرمایه، کاهش مالیات و پرداخت کمتر سود استفاده کرد.

 

عضویت در خبرنامه