بر اساس اعلام اداره مهاجرت استان آلبرتا، این استان در نظر دارد که ازتاریخ 2 ژانویه 2018 تغییراتی را در جریان های مهاجرتی خود ایجاد کند؛ از یک طرف تعداد جریان های مهاجرتی و زمان بررسی پرونده ها را کاهش دهد و از طرف دیگر فرآیند بررسی درخواست ها را تسهیل شود و شرایط جذب متقاضیان را برای همه بخش های صنعت عادلانه تر کند.

این تغییرات همچنین در راستای پاسخ به نیازهای بازار کار استان آلبرتا و افزایش نیروی متخصص دائم و بامهارت بالا به منظور رشد اقتصادی کشور خواهد بود. این تغییرات در زیر توضیح داده می شوند:

از تاریخ 2 ژانویه 2018، برنامه انتخابی استان آلبرتا، با عنوان جریان مهاجرتی زیر پرونده می پذیرد:

1. جریان مهاجرتی فرصت در آلبرتا Alberta Opportunity Stream
2. جریان خود اشتغالی برای کشاورزان Self-Employed Farmer Stream

جریان مهاجرتی فرصت در آلبرتا جایگزین دو جریان مهاجرتی دیگر به نام های Employer-Driven Stream و Strategic Recruitment Stream شد. پرونده های کامل این دو جریان مهاجرتی که قبل از تاریخ اول ژانویه 2018، ارسال شوند، قابل قبول هستند و بررسی می شوند و همه پرونده هایی که در فرآیند بررسی قرار دارند با همان قوانین و مقررات زمان ثبت پرونده بررسی خواهند شد.

برنامه انتخابی استان آلبرتا، همچنین از طریق سیستم اکسپرس انتری نیز پرونده خواهد پذیرفت و بدین ترتیب این استان می تواند تعداد مشخصی از متقاضیان را از سیستم اکسپرس انتری فدرال انتخاب یا به عبارتی نامینیت کند.

از ژانویه 2018، صفحات برنامه های انتخابی استان آلبرتا در وب سایت اداره مهاجرت این استان به روز رسانی خواهد شد و جزئیات به همراه فرم های درخواست Alberta Opportunity Stream روی سایت قرار خواهند گرفت.

    نکات:

  • داشتن مجوز کار معتبر در کانادا و اقامت موقت در آلبرتا برای اقدام در جریان Alberta Opportunity Stream الزامی است.
  • برای اقدام در جریان Self-Employed Farmer Stream داشتن حداقل دارایی و سرمایه گذاری 500 هزار دلار در بیزنس حوزه کشاورزی الزامی است.

از تاریخ 24 اکتبر 2017، وزرات مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، تعریف جدیدی برای اضافه شدن فرزند وابسته به پرونده مهاجرتی تعیین کرد. این مقررات جدید برای همه متقاضیان مهاجرت از طریق برنامه های دولت فدرال و استانی قابل اجرا خواهد بود.

منبع : AlbertaCanada

عضویت در خبرنامه